Boka utstakning och lägeskontroll

Ibland behövs utstakning (kallas också utsättning) och lägeskontroll när du ska bygga något nytt. Om det behövs eller inte står i ditt bygglovsbeslut och startbesked. Utstakning eller lägeskontroll bokas genom att fylla i formuläret nedan.

Vad vill du boka? * (obligatorisk)
Vad vill du boka?
Om du bokar ett "övrigt mätuppdrag" kan du beskriva uppdraget längre ner under "Information"Om du har ett pågående bygglovsärende

Lägg in alla uppgifter som behövs för fakturering
Vill du att vi meddelar dig vilket datum vi planerar att utföra utstakning/lägeskontroll? * (obligatorisk)
Vill du att vi meddelar dig vilket datum vi planerar att utföra utstakning/lägeskontroll?Övrig information som är bra för oss att veta
Jag förstår att en avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa * (obligatorisk)
Jag förstår att en avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa

Förslag på sidor