Boka utstakning och lägeskontroll

Ibland behövs utstakning (kallas också utsättning) och lägeskontroll när du ska bygga något nytt. Om det behövs eller inte står i ditt bygglovsbeslut och startbesked. Utstakning eller lägeskontroll bokas genom att fylla i formuläret nedan.

Här kan du läsa mer om utstakning och lägeskontroll.»

Vi har som mål att genomföra uppdraget inom fem arbetsdagar efter beställning.

Arbetet kommer att debiteras enligt kart- och mätverksamhetens taxa »

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Vad vill du boka? * (obligatorisk)
Vad vill du boka?


Om du har ett pågående bygglovsärende
Vill du att vi meddelar dig vilket datum vi planerar att utföra utstakning/lägeskontroll? * (obligatorisk)
Vill du att vi meddelar dig vilket datum vi planerar att utföra utstakning/lägeskontroll?Jag förstår att en avgift kommer att tas ut för utstakning/lägeskontroll enligt gällande taxa * (obligatorisk)
Jag förstår att en avgift kommer att tas ut för utstakning/lägeskontroll enligt gällande taxa

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00