Boka utstakning och lägeskontroll

Ibland behövs utstakning (kallas också utsättning) och lägeskontroll när du ska bygga något nytt. Om det behövs eller inte står i ditt bygglovsbeslut och startbesked. Utstakning eller lägeskontroll bokas genom att fylla i formuläret nedan.

Vad vill du boka? * (obligatorisk)
Vad vill du boka?


Om du har ett pågående bygglovsärende
Vill du att vi meddelar dig vilket datum vi planerar att utföra utstakning/lägeskontroll? * (obligatorisk)
Vill du att vi meddelar dig vilket datum vi planerar att utföra utstakning/lägeskontroll?Jag förstår att en avgift kommer att tas ut för utstakning/lägeskontroll enligt gällande taxa * (obligatorisk)
Jag förstår att en avgift kommer att tas ut för utstakning/lägeskontroll enligt gällande taxa

Förslag på sidor