Boka utstakning och lägeskontroll

Ibland behövs utstakning (kallas också utsättning) och lägeskontroll när du ska bygga något nytt. Om det behövs eller inte står i ditt bygglovsbeslut och startbesked. Utstakning eller lägeskontroll bokas genom att fylla i formuläret nedan.

Här kan du läsa mer om utstakning och lägeskontroll.»

Vi har som mål att genomföra uppdraget inom fem arbetsdagar efter beställning.

På grund av tillfälligt hög arbetsbelastning kan det ta längre tid innan vi kan utföra uppdraget.

Arbetet kommer att debiteras enligt kart- och mätverksamhetens taxa »

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Vad vill du boka? * (obligatorisk)
Vad vill du boka?


Om du har ett pågående bygglovsärende
Vill du att vi meddelar dig vilket datum vi planerar att utföra utstakning/lägeskontroll? * (obligatorisk)
Vill du att vi meddelar dig vilket datum vi planerar att utföra utstakning/lägeskontroll?Jag förstår att en avgift kommer att tas ut för utstakning/lägeskontroll enligt gällande taxa * (obligatorisk)
Jag förstår att en avgift kommer att tas ut för utstakning/lägeskontroll enligt gällande taxa

Kontakt

Funktionsbrevlåda Lantmäterimyndigheten,

lantmaterimyndigheten@uddevalla.se

 

Berit Carlsson, +46 522‑69 73 61

Enhetschef

berit.carlsson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00