Revisionsplan, rapporter och handlingar

I revisionsplanen finns information om årets planerade granskningar.

Revisionsplan 2024 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Pdf, 168.7 kB.
Revisionsplan 2023 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Pdf, 191.2 kB.

Granskningsresultaten publiceras i rapporter som lämnas till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion, sökord: revisionsrapport. Revisorerna kan även ta initiativ till ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

Du kan i vårt publika diarium, Lex, söka handlingar och ärenden som inte begränsas av sekretess- eller personuppgiftslag. Vissa av handlingarna finns att läsa i fulltext medan andra finns med namn och registreringsdatum. För att ta del av handlingar som inte är publicerade är du välkommen att kontakta respektive nämnds sekretariat, telefon 0522-69 60 00.

LEX - Uddevalla kommun

Förslag på sidor