Orosanmälan vid misstanke om barn som far illa

Alla barn har rätt att växa upp i en trygg och säker miljö. Om du är orolig för ett barn eller ungdom bör/ska du kontakta socialtjänsten. Alla som i sitt vardagliga liv kommer i kontakt med barn eller ungdomar och misstänker att de far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

Ett barn som sitter bland grenar.

Alla som i sitt yrke arbetar med barn och ungdomar, eller arbetar på en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa.

Vill du vara anonym?

Du har rätt att vara anonym om du anmäler som privatperson. I så fall är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socialsekreteraren ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Tänk på att om du anmäler anonymt så finns det ingen möjlighet för socialtjänsten att ta ny kontakt om det framkommer oklarheter.

Hur gör du en orosanmälan?

Du kan göra en orosanmälan gällande barn 0-20 år bosatta i Uddevalla kommun via vår E-tjänst alternativt skriftligt eller muntligt hos Mottagningsgruppen, avdelningen för barn och unga.

Observera att e-tjänsten inte bemannas under helger utan då är det socialjouren som du istället vänder dig till, se kontaktuppgifter nedan.

E-tjänsten kan du använda både som privatperson och i tjänsten med anmälningsplikt, klicka på länken:Vad händer efter anmälan?

  • Socialsekreteraren tar kontakt med familjen som du anmält och berättar om vad du varit orolig för.
  • Om du gjort anmälan i egenskap av tjänsteman är det bra om du och den du anmält träffas tillsammans med socialsekreterare. Du får då möjlighet att berätta om din oro direkt för den det gäller.
  • Socialsekreteraren gör därefter en förhandsbedömning av förhållandena och tar ställning till om förhållandena ska utredas eller inte.
  • När utredningen är klar erbjuds barnet eller familjen den hjälp som är lämplig.

Kontakt

Under kontorstid kan du kontakta Mottagningsgruppen, avdelningen för barn och unga, för att diskutera din oro och få råd eller stöd.

Mottagningsgruppen, avdelning barn och unga

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla


Efter kontorstid kan du ringa socialjouren:

Socialjouren

Telefontid
Måndag - torsdag 16.30-23.00
Fredag 15.30-02.00
Lördag 16.00-02.00
Söndag 16.00-23.00

Telefon
0522-69 74 44 

Övrig tid nås socialjouren via polisen 112.

Förslag på sidor