Byta skola eller program

För dig som önskar byta skola eller program under din gymnasietid gäller att en ny ansökan skickas till Fyrbodals antagningskansli alternativt att du tar direkt kontakt med skolan du vill söka till. Fram till i början av september är det antagningskansliet som styr över omvalen och därefter lämnas ansvaret över till respektive skola.

Du ska alltid kontakta din studie- och yrkesvägledare om du funderar på att byta skola eller program. Det gäller både för utbildning på kommunala och fristående gymnasieskolor och gäller oavsett när du önskar byta program under terminen. Tänk på att ju längre tiden går desto svårare blir det byta så att studierna ska kunna fungera i praktiken. Därmed blir det större chans att ditt omval kommer att bli bra.

Har du funderingar om detta hör av dig till din studie- och yrkesvägledare.


Förslag på sidor