Lov och ledigheter

Höstterminen 2019

Måndag 19 augusti - fredag 20 december

Lovdagar

27 september*
28 oktober - 1 november (vecka 44)
(Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 28/10, 29/10, 30/10* och två lovdagar; 31/10, 1/11)

 *kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga

Vårterminen 2020

Torsdag 9 januari - tisdag 9 juni

Lovdagar

7 januari - 8 januari*
17 februari - 21 februari (vecka 8)
13 mars* förskola och grundskola
20 mars* gymnasieskola och vuxenutbildning
6 april - 9 april (vecka 15)
22 maj (Klämdag)**

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 
** Lov för både elever och ferieanställda lärare


Höstterminen 2020

Måndag 17 augusti - fredag 18 december

Lovdagar

17 september*
26 - 30 oktober (vecka 44)
(Höstlovet består av tre kompetensutvecklingsdagar; 26/10, 27/10, 28/10* och två lovdagar; 29/10, 30/10)

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga

Vårterminen 2021

Fredag 8 januari - fredag 11 juni

Lovdagar

7 januari* (elevernas första skoldag vt 2021 är fredagen den 8 januari)
22 februari - 26 februari (vecka 8)
xx mars (rörlig dag i mars, datum fastställs när provdagarna för de nationella proven är kända)
6 april - 9 april (vecka 14)

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Gymnasiet,

Gymnasiet@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00