Grundskolan

Studie- och yrkesvägledning handlar om att bli medveten om sig själv och vilka val av yrken och utbildningar som finns. Du kommer att få vägledning både vid enskilda samtal men också i grupper och ute i klassen. Lärare och annan personal på skolan jobbar också med studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Ungdomar

”Jag har ingen aning om vad jag ska välja till gymnasiet!
Vad ska jag gå om jag vill bli polis?
Vad är ett lärlingsprogram?
Hur gör jag för att hitta ett sommarjobb?
Kan jag plugga vidare efter att jag gått ett yrkesprogram?
Vilka betyg krävs för att komma in på Ekonomiprogrammet?
Vad gör en ingenjör?
Hur gör jag för att hitta en praoplats?
Kan jag besöka ett gymnasieprogram under en dag?”

Är detta funderingar och frågor som rör sig i ditt huvud? I så fall är du välkommen till oss studie- och yrkesvägledare (syv). Du kommer att träffa på oss i år 7-9 och allra mest inför gymnasievalet i år 9.

Studie- och yrkesvägledning handlar om att:

  • Bli medveten om sig själv
  • Bli medveten om olika valalternativ, som olika utbildningar och yrken
  • Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen
  • Lära sig att fatta och genomföra beslut

Detta jobbar vi studie- och yrkesvägledare med både vid enskilda vägledningssamtal men också i grupper och ute i klassen. Lärare och annan personal på skolan jobbar också med studie- och yrkesvägledning i undervisningen, till exempel information om arbetsmarknad, utbildningssystem och diskussioner och övningar som syftar till ökad självkännedom.

Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om:

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar eller för att boka en tid:

Kontakta oss!


Förslag på sidor