Agneberg

Ett stort skolhus med små trivsamma enheter!

Här finns yrkesprogram och högskoleförberedande program i samma hus. Vi är en modern skola med en lång utbildningstradition och våra lärare är engagerade, kunniga och behöriga att undervisa i sina ämnen.
I vårt vackra skolhus finner du en bra studiemiljö och ett fantastiskt välsorterat bibliotek. Vi som arbetar här - pedagogisk personal, elevhälsoteam och all annan personal - har alltid våra elever i fokus. Vi arbetar för att alla på Agneberg skall känna sig trygga, utvecklas och trivas.

Våra program: EK, SA, Internationell profil (INT), Alternativ studieväg, RL

Här finns också det vi kallar gymnasial lärlingsutbildning eller GLU som vi säger i dagligt tal. GLU är en fantastisk möjlighet för dig som vill skaffa dig din gymnasieutbildning genom att du lär dig ditt yrke på en lärlingsplats.

Våra program: BA, BF, NB, FS, FT, HT, RL, VO

Introduktionsprogrammen (IM) hittar du på Agneberg. IM ger dig möjlighet att bli fullt förberedd för de nationella programmen på gymnasiet eller att komma vidare till studier på folkhögskola eller vuxenutbildning.

Våra program: IM

På Agneberg finns också Anpassad gymnasieskola.

Agneberg

Reception

0522-69 68 68

Besöksadress
Agneberg
Östergatan 12

Postadress
Uddevalla Gymnasieskola
Agneberg
451 81 Uddevalla

Rektor: Fredrik Ekstedt
Telefon: 0522-69 68 64

Rektor: Teuvo Kanerva
Telefon: 0522-69 76 68

 • Gymnasial lärlingsutbildning (Ansvar för följande lärlingsutbildningar:)
  • Barn- och fritidInriktningar: Pedagogisk, social
  • Bygg- och anläggning
  • Försäljnings- och serviceprogrammet
  • Fordons- och transport
  • Naturbruk - Djurvård
  • Naturbruk - Häst
  • Hotell- och turism Inriktning: Hotell
  • Restaurang och livsmedel Inriktningar: Kock, Servering, Bageri
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet (skolförlagd utbildning)

Rektor: Christina Bergstrand
Telefon: 0522-69 68 62

Rektor: Ulf Nilsson

Telefon: 0522-69 74 10

Rektor: Gunnar Axelsson
Telefon: 0522-69 75 51


Administration

Monica Larsson
EK, RL
0522-69 68 65

Monica Lindbom
FS, BF, GLU
0522-69 68 67

Marina Näverå
SA, SPINT/INT, Anpassad gymnasieskola
0522-69 69 69

Kristina Selberg Rutgersson
Elevregister: IM
0522 69 74 72

Lena Eriksson
Reception
0522-69 68 68

Förslag på sidor