APL (Arbetsplatsförlagt lärande) på GLU

Utöver den yrkesteori du läser med din yrkeslärare inne på skolan handlar det i mycket hög grad om vad du presterar och klarar av på din praktik. Därför spelar valet av praktikplats en viktig roll för hela din utbildning och vi arbetar därför mycket med att matcha rätt elev med rätt praktik.

Anställningsbar direkt efter gymnasiet

Viktigt för en lärlingsutbildning är att det finns riktigt bra praktikplatser. Vi försöker därför samarbeta med företag som frågar efter lärlingar som de på sikt skall kunna anställa.

Genom våra branschråd (så kallade programråd) har vi på Uddevalla gymnasieskola under många år skapat goda relationer med företag, kommuner och landsting och kan därför erbjuda ett brett utbud av praktikplatser som garanterar dig rätt innehåll i din yrkesutbildning.

I första hand är det din yrkeslärare och framför allt lärlingskoordinatorn som hjälper dig att hitta rätt praktik anpassad till ditt yrke, dina önskemål och, så långt det är möjligt, så nära ditt hem som möjligt. Allt för att du skall få en så bra och givande lärlingsplats som möjligt.

Din praktikplats och hur det fungerar

Skolan och våra lärlingskoordinatorer har lång erfarenhet av att skaffa lämpliga praktikplatser och i den mån du önskar försöker vi i första hand hitta något nära din hemort. Har du egna förslag eller kanske till och med redan skaffat dig en praktikplats kan också det vara en möjlighet.

Gemensamt för alla praktikplatser är att de skall godkännas av skolan och att en kompetent handledare skall finnas tillgänglig och är införstådd med vad du skall lära dig.

Så här går det till:

  • du själv eller din lärlingskoordinator hittar en plats.
  • lärlingskoordinatorn pratar med lärlingsplatsen och informerar om hur utbildningen fungerar och vad som förväntas av dem.
  • du och koordinatorn gör ett gemensamt besök och skriver kontrakt.
  • din yrkeslärare gör ett första besök och kontrollerar bland annat att arbetsmiljön är ok, att du trivs och att allt fungerar som det skall.
  • din lärare har löpande kontakt och gör avstämningsbesök på din arbetsplats under terminen. Minst två av dessa besök är så kallade trepartssamtal där du, din lärare och din handledare stämmer av att du klarar kursmålen och kommer vidare i din utbildning

Förslag på sidor