Åtgärder för våra pollinatörer

I Uddevalla gynnar vi våra pollinatörer! Under 2021 fick vi länsstyrelsens utmärkelse "Länets bivänligaste kommun"! Kommunen gör flera åtgärder för att hjälpa pollinatörer som bin och andra insekter.

  1. Vägkanterna får blomma. Vi har slutat klippa vägkanterna där det växer vilda blommor som är viktiga för våra pollinatörer. Detsamma gäller för vissa gräsytor runtom i kommunen.

  2. Vilda blomsterängar. I Ljungskile, Dalaberg och Fasseröd anlägger vi nya ängsytor på en del av kommunens gräsmattor. Där skalas gräs och jord bort, sandig jord läggs ut och olika slags ängsväxter planteras för att locka pollinatörer.

  3. Bo på insektshotell. Vi har satt ut flera stora insektshotell vid Cirkusparken och i Ljungskile. Dels hjälper de våra insekter med boplats och dels hjälper de till att sprida information om pollinatörer och vad vi alla kan göra för att hjälpa till.

Vad är en pollinatör?

Pollinering är när insekter söker nektar i blommor och samtidigt sprider växternas pollen och på så sätt befruktar växterna. Pollineringen bidrar till exempelvis vår livsmedelsförsörjning när olika typer av grödor pollineras. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som pollineras av bin inklusive humlor samt till viss del fjärilar och blomflugor.

Varför minskar antalet bi?

Pollinerande insekter har minskat kraftigt, både i antal och olika arter under de senare åren.

Ett av problemen är att insekternas livsmiljöer minskar. Skogarna är numera tätare, det finns färre blomrika ängar och färre öppna sandmarker där insekter trivs. Ett annat problem är den ökade användningen av kemiska växtskyddsmedel (olika typer av bekämpningsmedel). För att hjälpa pollinatörerna kan vi se till att öka mängden miljöer där insekter trivs.

Du kan själv hjälpa till!

  • Låt gräsmattan bli en blommande äng, klipp den inte lika ofta.
  • Skapa boplatser för vilda pollinatörer, sätt ut ett insektshotell hemma. Ett insektshotell är också den perfekta presenten att ge bort i sommar!
  • Välj blommor till balkong eller i trädgård som har mycket nektar och pollen. Välj olika växtarter för att få till blomning hela säsongen.

Mer tips till dig som vill gynna vilda pollinatörer>>

Mer information

Bisvärmar

Bi och bisvärmar

Förslag på sidor