Eget avlopp

Om det inte finns kommunala ledningar för vatten och avlopp, måste du som fastighetsägare själv ordna rening av avloppsvatten för din fastighet.

Du är själv ansvarig att se till att den egna reningsanläggningen fungerar som den ska och måste därför se över din avloppsanläggning regelbundet.

Träffa bygg- och avloppshandläggare

Vi finns på kontaktcenter, måndagar klockan 15.00 – 17.00

Kanske sitter du och skissar på en tillbyggnad med badrum eller en dusch till din sommarstuga? Vi hjälper dig gärna redan i ett tidigt skede för att du så snart som möjligt ska kunna skicka in en ansökan och få ett bygglov eller tillståndsbeslut.

Ansökningsprocess

För att få anlägga en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från bygg- och miljöprövningsenheten på samhällsbyggnad. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från samhällsbyggnad.

Så här går det till:

 1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Ta hjälp av entreprenör eller kommunens VA-rådgivare.
 2. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha.
 3. Fyll i och skicka in ansökningsblankett, se nedan under Mer information.
 4. Samhällsbyggnad bedömer din ansökan.
 5. Du får ett beslut.
 6. Börja planera för att gräva ner din anläggning.
 7. Meddela oss innan du börjar gräva.
 8. Fyll i och skicka in intyg.

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg.

Besök gärna Havs- och vattenmyndighetens och Avloppsguidens hemsidor.

 

De vanligaste avgifterna

Åtgärd

 

Kronor

Installera enbart sluten tank för wc

 

3824

Installera rening för bdt-vatten (och eventuell sluten tank för wc), ”kretsloppslösning”

 

6692

Installera reningsanläggning för blandat avloppsvatten (wc+bdt)

 

7648

Kontroll/inventering av eget avlopp

 

2868


Se till att din ansökan är komplett redan när du skickar in den

För en snabb handläggningstid är det viktigt att du kommer ihåg att:

 • Skicka med situationsplan/karta och viktiga detaljer som egna och grannarnas vattentäkter.
 • Ta reda på och redovisa vilka vattentäkter som finns nedanför och påverkas av ditt planerade avlopp.
 • Redogör för en robust efterpolering vid ansökning om tekniskt avancerad teknik, så som exempelvis minireningsverk.

Kontakt VA-rådgivare
Katarina Bjelke, Västvatten, telefon 0522-63 88 07

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Information om processen med ett nytt avlopp

Planera för avlopp.pdf
Ikon dokument/fil

Ansökningsprocessen steg för steg

Ansöka om avlopp.pdf

Om små avloppsanläggningar

Blanketter för avlopp

Bygga, bo

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00