Eget avlopp

Om det inte finns kommunala ledningar för vatten och avlopp, måste du som fastighetsägare själv ordna rening av avloppsvatten för din fastighet.

Du är själv ansvarig att se till att den egna reningsanläggningen fungerar som den ska och måste därför se över din avloppsanläggning regelbundet.

Ansökningsprocess

För att få anlägga en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från bygg- och miljöprövningsenheten på samhällsbyggnad. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från samhällsbyggnad.

Så här går det till:

 1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Ta hjälp av entreprenör eller kommunens VA-rådgivare.
 2. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha.
 3. Fyll i och skicka in ansökningsblankett, se nedan under Mer information.
 4. Samhällsbyggnad bedömer din ansökan.
 5. Du får ett beslut.
 6. Börja planera för att gräva ner din anläggning.
 7. Meddela oss innan du börjar gräva.
 8. Fyll i och skicka in intyg.

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg.

Besök gärna Havs- och vattenmyndighetens och Avloppsguidens hemsidor.

 

De vanligaste avgifterna

Åtgärd

 

Kronor

Installera enbart sluten tank för wc

 

3824

Installera rening för bdt-vatten (och eventuell sluten tank för wc), ”kretsloppslösning”

 

6692

Installera reningsanläggning för blandat avloppsvatten (wc+bdt)

 

7648

Kontroll/inventering av eget avlopp

 

2868


Se till att din ansökan är komplett redan när du skickar in den

För en snabb handläggningstid är det viktigt att du kommer ihåg att:

 • Skicka med situationsplan/karta och viktiga detaljer som egna och grannarnas vattentäkter.
 • Motivera och kostnadsjämför din ansökan om minireningsverk eller annan wc-rening gentemot en miljömässigt bättre källsorterande lösning. Har du en gjuten platta och behöver separera ledningar? Ta kontakt med en leverantör av exempelvis extremt snålspolande toaletter för att få kostnadsförslag.
 • Ta reda på och redovisa vilka vattentäkter som finns nedanför och påverkas av ditt planerade avlopp.
 • Redogör för en robust efterpolering vid ansökning om tekniskt avancerad teknik, så som exempelvis minireningsverk.

Kontakt VA-rådgivare
Katarina Bjelke, Västvatten, telefon 0522-63 88 07

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Information om processen med ett nytt avlopp

Planera för avlopp.pdf
Ikon dokument/fil

Ansökan anlägga sluten tank för toalettvatten och bad- disk- och tvättvattenavlopp

Ansökan sluten tank och BDT-vattenavlopp.pdf
Ikon dokument/fil

Ansökan anlägga fosforfällning med slamavskiljare och infiltration eller markbädd

Ansökan fosforfällning med slamavskiljare.pdf
Ikon dokument/fil

Ansökan anlägga slamavskilljare, tät markbädd och fosforfälla

Ansökan slamavskiljare, markbädd och fosforfälla.pdf
Ikon dokument/fil

Ansökan anlägga minireningsverk med efterpolering

Ansökan minireningsverk.pdf
Ikon dokument/fil

Anmälan installera torrtoalett

Anmälan torrtoalett.pdf
Ikon dokument/fil

Intyg från entreprenör, markbädd eller infiltration med fosforfällning/fosforfälla

Intyg från entreprenör, fosforfällning.pdf
Ikon dokument/fil

Intyg från entreprenör, minireningsverk med polersteg

Intyg från entreprenör minireningsverk.pdf
Ikon dokument/fil

Intyg från entreprenör, sluten tank och BDT-rening

Intyg från entreprenör sluten tank.pdf
Ikon dokument/fil

Ansökningsprocessen steg för steg

Ansöka om avlopp.pdf
Ikon dokument/fil

Eget omhändertagande av slam

Kompostering av slam från minireningsverk.pdf
Ikon dokument/fil

Eget omhändertagande av filtermaterial från fosforfälla

Dispens för eget omhändertag av uttjänt fosforfiltermaterial.pdf

Om små avloppsanläggningar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00