Eget avlopp

Om det inte finns kommunala ledningar för vatten och avlopp, måste du som fastighetsägare själv ordna rening av avloppsvatten för din fastighet.

Du är själv ansvarig att se till att den egna reningsanläggningen fungerar som den ska och måste därför se över din avloppsanläggning regelbundet.

Ansökningsprocess

För att få anlägga en egen avloppsanläggning måste du ha tillstånd från bygg- och miljöprövningsenheten på samhällsbyggnad. Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp, utan skriftligt beslut eller besked från samhällsbyggnad.

Så här går det till:

 1. Undersök vilka avloppsanläggningar som kan vara lämpliga för din fastighet. Ta hjälp av entreprenör eller kommunens VA-rådgivare.
 2. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill ha.
 3. Fyll i och skicka in ansökningsblankett, se nedan under Mer information.
 4. Samhällsbyggnad bedömer din ansökan.
 5. Du får ett beslut.
 6. Börja planera för att gräva ner din anläggning.
 7. Meddela oss innan du börjar gräva.
 8. Fyll i och skicka in intyg.

Läs mer om hur det går till när du ansöker om avlopp

Besök gärna Avloppsguiden för att få mer information.


De vanligaste avgifterna

Åtgärd

 

Kronor

Installera enbart sluten tank för wc

 

3 940

Installera rening för bdt-vatten (och eventuell sluten tank för wc), ”kretsloppslösning”

 

6 895

Installera reningsanläggning för blandat avloppsvatten (wc+bdt)

 

7 880

Kontroll/inventering av eget avlopp

 

2 955

Installera torrtoalett


1 970


Se till att din ansökan är komplett redan när du skickar in den

För en snabb handläggningstid är det viktigt att du kommer ihåg att:

 • Skicka med situationsplan/karta och viktiga detaljer som egna och grannarnas vattentäkter.
 • Ta reda på och redovisa vilka vattentäkter som finns nedanför och påverkas av ditt planerade avlopp.
 • Redogör för en robust efterpolering vid ansökning om tekniskt avancerad teknik, så som exempelvis minireningsverk.

Kontakt med handläggare och information

Allmänna frågor om eget avlopp

Kontaktcenter: telefon 0522-69 60 00, kontaktuppgifter

Frågor om pågående ärende, specialistfrågor

Handläggare för avloppsärenden har telefontid: tisdagar, klockan 10.00-11.00 och torsdagar, klockan 13.00-14.00. Då kan du ringa och ställa dina frågor eller boka besök.  

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00