Kommunstyrelsens kallelse och protokoll

Här finns kallelse och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden. Kompletterande sammanträdeshandlingar kan nås i kommunens öppna diarium LEX - Uddevalla kommun

Prenumerera på kommunstyrelsens kallelse och protokoll

Hantera prenumeration

Kallelse 2023

Protokoll 2023

Äldre kallelse

Äldre protokoll

Kontakt

Martin Pettersson, kommunalråd

martin.pettersson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Sebastian Johansson, kommunsekreterare

+46 522‑69 62 90

sebastian.johansson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Mötestider

Sammanträdeskalender

Förslag på sidor