Gäller Omsorg och Hjälp

Hur går det till att ansöka om färdtjänst?

Det krävs en ansökan och ett läkarutlåtande som beskriver dina funktionsnedsättningar/begränsningar. Färdtjänst är en transportform för den som på grund av långvarig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Ansökan utreds av kommunens färdtjänsthandläggare.

Läs mer på sidan om Färdtjänst.