Missbruk och beroende

Uddevalla kommun erbjuder flera typer av stöd och hjälp för dig som har missbruksproblem som gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar samt för dig som är anhörig.

Olika kontaktvägar:

  • Kontakta Kompassen om du behöver rådgivning och stöd när det gäller missbruk och beroende. Hit kan du vända dig direkt, utan att ansöka. Om du är under 20 år vänder du dig till Mini-Maria. Även du som är anhörig kan få stöd via Kompassen.
  • Barn och unga anhöriga finns för dig som är mellan 7 och 16 år och har en förälder eller annan närstående med missbruksproblem.
  • I kommunen erbjuds boende med stöd i olika former med inriktning på missbruksbehandling och stöd/omsorg. För att få ett boende krävs först en ansökan och utredning via Utredningsgruppen.
  • Till utredningsgruppen på avdelningen för vuxen och funktionshinder kan du vända dig om du behöver stöd och hjälp med ditt missbruk för att exempelvis kunna behålla eller skaffa bostad, arbete, familj och vänner. För att få stöd krävs först en ansökan och utredning.

Socialtjänsten och vården ska erbjuda psykosocialt stöd och rådgivning samt behandling till personer med beroendeproblematik (alkohol, narkotika eller spel om pengar). Du kan vända dig till din vårdcentral, till specialistpsykiatrin eller till oss inom socialtjänsten vid behov. Även du som är anhörig har rätt att få stöd och råd.

Kontakt

Mini-Maria

Telefon: 010-4415270

E-post: minimarianorra@vgregion.se

Adress: Junogatan 9 (entréplan).

Kompassen

Telefon
0522-69 51 09
När du ringer kommer du till vår telefonsvarare. Ange ditt namn, telefon och vad ärendet gäller. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

E-post
kompassen@uddevalla.se

Avdelningen för vuxen och funktionshinder

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Råkar du ut för allvarliga problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren:
Socialjouren – ring 0522-69 74 44

Telefontider
Måndag - torsdag kl. 16.30­-23.00
Fredag kl. 15.30-02.00
Lördag kl. 16.00-02.00
Söndag kl. 16.00-23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen, telefon: 112

Förslag på sidor