Missbruk och beroende

Uddevalla kommun erbjuder flera typer av stöd och hjälp för dig som har missbruksproblem som gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar samt för dig som är anhörig.

Olika kontaktvägar:

  • Kontakta Kompassen om du behöver rådgivning och stöd när det gäller missbruk och beroende. Hit kan du vända dig direkt, utan att ansöka. Om du är under 25 år finns Kompassen Ung.
  • Barn och unga anhöriga finns för dig som är mellan 7 och 16 år och har en förälder eller annan närstående med missbruksproblem.
  • I kommunen erbjuds boende med stöd i olika former med inriktning på missbruksbehandling, stöd/omsorg och tillsyn. För att få ett boende krävs först en ansökan och utredning via Utredningsgruppen.
  • Till utredningsgruppen på avdelningen för vuxen och funktionshinder kan du vända dig om du behöver stöd och hjälp med ditt missbruk för att exempelvis kunna behålla eller skaffa bostad, arbete, familj och vänner. För att få stöd krävs först en ansökan och utredning.

Socialtjänsten och vården ska erbjuda psykosocialt stöd och rådgivning samt behandling till personer med beroendeproblematik (alkohol, narkotika eller spel om pengar). Du kan vända dig till din vårdcentral, till specialistpsykiatrin eller till oss inom socialtjänsten vid behov. Även du som är anhörig har rätt att få stöd och råd.

Vill du sluta röka: Uddevalla kommun erbjuder inte rökavvänjning (tobak). Kontakta din vårdcentral för hjälp med att sluta röka.

Kontakt

Kompassen och Kompassen Ung

Telefon
0522-69 51 09
När du ringer kommer du till vår telefonsvarare. Ange ditt namn, telefon och vad ärendet gäller. Vi kontaktar dig så snart vi kan.

E-post
kompassen@uddevalla.se


Avdelningen för vuxen och funktionshinder

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla


Råkar du ut för allvarliga problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren:

Socialjouren – ring 0522-69 74 44

Telefontid
Måndag - torsdag klockan 16.30­-23.00
Fredag klockan 15.30-02.00
Lördag klockan 16.00-02.00
Söndag klockan 16.00-23.00

Övrig tid nås socialjouren via polisen, telefon: 112

Förslag på sidor