Missbruk och beroende

Uddevalla kommun erbjuder flera typer av stöd och hjälp för dig som har missbruksproblem som gäller alkohol, narkotika eller spel om pengar samt för dig som är anhörig.

Olika kontaktvägar:

  • Kontakta Kompassen om du behöver rådgivning och stöd när det gäller missbruk och beroende. Hit kan du vända dig direkt, utan att ansöka. Om du är under 25 år finns Kompassen Ung.
  • Musslan finns för dig som är mellan 7 och 19 år och har en förälder eller annan närstående med missbruksproblem eller psykisk sjukdom.
  • I kommunen erbjuds boende med stöd i olika former med inriktning på missbruksbehandling, stöd/omsorg och tillsyn. För att få ett boende krävs först en ansökan och utredning via Utredningsgruppen.
  • Till utredningsgruppen kan du vända dig om du behöver stöd och hjälp med ditt missbruk för att exempelvis kunna behålla eller skaffa bostad, arbete, familj och vänner. För att få stöd krävs först en ansökan och utredning.

Kontakt

 

Sektionen för missbruk och socialpsykiatri

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

 

Råkar du ut för allvarliga problem efter kontorstid som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta socialjouren.

Socialjouren – ring 0522-69 74 44

Telefontid
Måndag - torsdag och söndag klockan 16­-23
Fredag klockan 15-02
Lördag klockan 16-02

Övrig tid nås socialjouren via polisen, telefon: 112

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00