Sjukvård och tandvård

Uddevalla sjukhus samarbetar nära ihop med NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan. Tillsammans erbjuder de en komplett länssjukvård för invånarna i Västra Götalandsregionen.

Uddevalla kommun ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i vård- och omsorgsboenden, inom biståndsbedömd dagverksamhet samt i vissa fall i din bostad. Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i hemmet är att det finns stora svårigheter att ta sig till en vårdcentral samt att insatsen är planerad.

Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård och all sjukhusvård. Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Här får du råd om vård dygnet runt.

Förslag på sidor