Sjukvård och tandvård

Uddevalla kommun ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i vård- och omsorgsboenden, inom biståndsbedömd dagverksamhet samt i vissa fall i din bostad. Grundregeln för att få sjukvård och rehabilitering i hemmet är att det finns stora svårigheter att ta sig till en vårdcentral samt att insatsen är planerad.

Uddevalla sjukhus samarbetar nära ihop med NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan. Tillsammans erbjuder de en komplett länssjukvård för invånarna i Västra Götalandsregionen.

Uddevalla sjukhus samarbetar nära ihop med NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan. Tillsammans erbjuder de en komplett länssjukvård för invånarna i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård och all sjukhusvård. Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Här får du råd om vård dygnet runt.

Förslag på sidor