Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa används i dag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom.

Psykiska besvär

Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och är ofta normala reaktioner på en påfrestande livssituation.

Psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning

Psykiska sjukdomar och psykisk funktionsnedsättning är när symtom eller funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det kvalificerar till en diagnos. Det är vanligt med psykiska besvär bland både vuxna, barn och ungdomar och det är oftast övergående.

Det är viktigt att inte sjukdomsförklara det som är normala reaktioner i livet samtidigt som tidig identifiering av allvarliga tillstånd kan påverka prognosen positivt.

Om du behöver hjälp

Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du behöver hjälp och stöd mot oro, ångest och liknande symtom. Fler kontaktvägar hittar du via länkarna nedan.

Mer information

Här kan du läsa mer om vad Uddevalla kommun erbjuder för stöd när det gäller psykisk funktionsnedsättning:

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Här hittar du fler kontaktvägar:

Akuta psykiska problem

Akuta psykiska problem

Akut hjälp till barn och unga

Akut hjälp till barn och unga

Förslag på sidor