Gäller Omsorg och Hjälp

Hur går det till om en person behöver söka hemtjänst?

Det är biståndshandläggaren som beslutar om hemtjänst. Att beviljas hemtjänst är att få stöttning med det man har vårt att klara på egen hand. Det kan vara t ex klädsel, mathållning, städ, mediciner, promenader.

När du tar kontakt med biståndshandläggaren brukar det bokas ett hembesök där handläggaren kommer hem till dig och du får berätta om din vardag och din situation. Det vanligaste är att personen som ansöker gör det muntligen till biståndshandläggaren vid hembesöket.

Läs mer på sidan om Hjälp i hemmet.