Gäller Omsorg och Hjälp

Hur ska jag göra för att få en bostad? Är bostadslös och försöker hitta ett boende som är så billigt som möjligt. Men det tar stopp då
jag har skulder och anmärkningar sedan tidigare.

Socialtjänsten hjälper som regel inte till med bostadsanskaffning. Uddevalla har ingen bostadsförmedling med gemensam kö, utan man får själv ta kontakt med respektive hyresvärd.

Vill du ha rådgivning kan du kontakta kommunens Kontaktcenter som nås på telefon 0522-69 60 00.

Läs mer på sidan Hitta bostad.