Gäller Omsorg och Hjälp

Jag har en funktionsnedsättning som innebär begränsningar för mig, kan jag få råd och tips för vad jag kan göra?

Många människor har olika former av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. För en del innebär det begränsningar i att leva ett aktivt och självständigt liv. Då kan det vara skönt att veta att det finns stöd att få inom Uddevalla kommun. Möjligheten att uppleva trygghet och stimulans finns för alla, om än i olika former.

Läs mer på sidan för personer med funktionsnedsättning.