Gäller Omsorg och Hjälp

Vad finns det för stöttning för anhörig som vårdar en närstående?

Du kan vända dig till Anhörigcentralen för att få hjälp när du stödjer en familjemedlem eller vän, gammal eller ung, som drabbats av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Anhörigcentralen har sina lokaler på Rosenhäll och där finns stöttning i form av till exempel samtal, föreläsningar, gruppträffar och friskvårdsaktiviteter.

Läs mer på sidan om Anhöriga.