Gäller Omsorg och Hjälp

Kan jag tillfälligt låna eller hyra ett hjälpmedel?

Uddevalla kommun hyr eller lånar inte ut hjälpmedel till privatpersoner. Personliga hjälpmedel förskrivs efter att en individuell bedömning gjorts av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut (sjukgymnast). 

Hjälpmedel förskrivs enbart till den enskildes permanenta boende, ej till fritidshus eller tillfällig vistelse. Grundprincipen är att man tar med sig sina hjälpmedel vid resa inom Sverige.

Läs mer på sidan Hjälpmedel och bostadsanspassning.

1177.se finns länkar och tips på var man kan vända sig.