Gäller Omsorg och Hjälp

Om jag vill flytta till ett vård- och omsorgsboende, kan jag ställa mig i kö då?

Nej, det krävs en ansökan och den utreds utifrån personens behov av vård och omsorg vid ansökningstillfället.

Läs mer på sidan om Boende, särskilda / Vård- och omsorgsboende.