Gäller Omsorg och Hjälp

Vem kontaktar jag om mitt hjälpmedel är trasigt?

Har du hemsjukvård kontaktar du kommunrehab på telefon 0522-69 76 66.

Är du inte inskriven i hemsjukvården kontaktar du din primärvårds-rehabmottagning där du är listad.