Gäller Omsorg och Hjälp

Vilket stöd kan jag få om jag har flyttat hit från ett annat land?

I Uddevalla erbjuder vi dig som är nyanländ invandrare till ett mottagningssamtal. Där vi utgår från dina behov och frågor: Hur fungerar samhället? Vart vänder jag mig i olika frågor? Utbildning i samhällsorientering som innebär att du får muntlig och skriftlig information om hur samhället fungerar och praktiskt vardagsliv, till exempel kultur, traditioner, politik, rättsväsende, sjukvård, bostad och skola.

Uddevalla vuxenutbildning erbjuder alla nyanlända utbildning i svenska.

Vill du lära känna svenskar? Uddevalla kommun hjälper till att skapa möten mellan invandrare och svenskar genom samhällsguider. Samhällsguide Uddevalla matchar individer, grupper och familjer i personliga möten och genom gruppaktiviteter.

Läs mer på sidan om Invandring och integration.