Kurator och psykolog

Kurator

Ibland kan livet vara jobbigt och man kan behöva hjälp. Ett samtal med kurator kan vara ett sätt som hjälper dig att komma vidare. Arbete med samtal sker främst med elever i årskurs 4-9. I samtalet med oss kan du ta upp det som känns viktigt för dig.

Du kan vända dig till oss om du till exempel

 • känner dig ensam
 • känner dig orolig
 • är stressad
 • har varit med om något svårt
 • ofta kommer i bråk med kompisar
 • får det jobbigt vid föräldrars skilsmässa
 • inte trivs hemma

Kuratorn arbetar också bland annat med att vara med och utarbeta arbetsplaner, förebyggande arbete mot kränkande behandling, föräldrasamverkan samt ingår i olika samverkansgrupper.

Till vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare kan också ta kontakt med skolans kurator om du känner oro kring ditt barn.

För de yngre barnen tom årskurs 3 arbetar vi mest genom vårdnadshavare och personal för på så sätt indirekt hjälpa barnet. Vid behov hjälper vi dig vidare till rätt myndighet eller person.

Psykolog

I Uddevalla kommun har alla skolformer tillgång till psykolog. Psykologen är expert på människors utveckling, inre känslomässiga liv, samspel i relationer, samt gruppers och organisationers dynamiska processer.

Psykologen bidrar med psykologisk kompetens i elevhälsoteamets arbete.

Psykologen erbjuder:

 • Konsultation till elevhälsoteamet
 • Konsultation/handledning till pedagogisk personal
 • Psykologiska utredningar kring elevers lärande och utveckling
 • Samverkan med andra myndigheter
 • Kompetensutveckling till organisationen

Om man som vårdnadshavare behöver ha kontakt med barnpsykolog är det främst barnets vårdcentral (ungas psykiska hälsa) eller Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen (BUP) man ska kontakta.

Förslag på sidor