Sköterska och läkare

Ibland kanske du inte mår så bra eller har frågor om din kropp och din hälsa. På din skola finns en skolsköterska som du kan ta kontakt med om du till exempel

  •   inte mår riktigt bra
  •   har gjort dig illa
  •   ofta har ont i magen
  •   har svårt att sova
  •   känner dig ledsen
  •   vill väga och mäta dig
  •   tycker att du ser dåligt
  •   ofta har ont i huvudet
  •   tycker att du hör sämre

Till vårdnadshavare

Skolsköterskan följer elevernas utveckling och hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor genom hälsobesök och hälsosamtal. Vår uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa.

En av skolsköterskans viktigaste uppgifter är att medverka till att varje elev får goda förutsättningar för sitt lärande. Skolsköterskan har ett speciellt ansvar för elever med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och inlärningssvårigheter. Skolsköterskan tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Enligt skollagen ska alla elever erbjudas hälsobesök som innehåller allmänna hälsokontroller. Skolsköterskorna följer ett basprogram där eleverna erbjuds hälsobesök i de olika årskurserna.

Folkhälsomyndigheten har ett vaccinationsprogram som vi följer. Om eleven inte fått vaccinering enligt detta vaccinationsprogram tidigare i livet ger vi eleven möjlighet att få de vaccinationer hon/han missat.

Skolsköterskorna är tillsammans med kommunens skolläkare den medicinska delen i elevhälsan (EMI) och arbetar under sjukvårdssekretess.

Skolläkaren kontaktas via skolsköterskan.

Kontakt

Susann Magnusson, enhetschef

+46 522‑69 69 68

susann.magnusson@uddevalla.se

Kanslibacken 9

451 34 Uddevalla

Frida Söffing, enhetschef

+46 522-69 69 22
frida.soffing@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola

Östergatan 18
451 30 Uddevalla

Förslag på sidor