Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Barn hos dagbarnvårdare

Dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg är en alternativ verksamhet till förskola och fritidshem. Verksamheten erbjuder pedagogisk omsorg för förskolebarn och skolbarn som fyllt ett år och som ännu inte fyllt 13 år.

Kommunal pedagogisk omsorg

Kommunala dagbarnvårdare tar emot barn i åldrarna 1-6 år. I Uddevalla är de kommunala dagbarnvårdarna ett viktigt alternativ till förskolan. De erbjuder en pedagogisk verksamhet som bygger på samma grundläggande principer som övrig förskoleverksamhet. Dagbarnvårdarna arbetar aktivt för en ökad miljömedvetenhet hos barnen. Vardagspedagogiken och den fria leken är viktiga inslag. Verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarnas egna hem.   

Dagbarnvårdarna är indelade i olika grupper och samtliga av dem har tillgång till en samlingslokal där man träffas tillsammans. Dagbarnvårdargruppen planerar gemensamt för barnens lek och aktiviteter.

Ansök om plats

Du ansöker och säger upp plats via vår e-tjänst. Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader och max 12 månader innan önskat placeringsdatum.

Dagbarnvårdare på facebook

Kommunala dbv på facebook

Säg upp plats

Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen gjordes via vår e-tjänst. Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas. Gäller kommunal dagbarnvårdare.

Meddela ändrat schema eller inkomst

Du kan ändra ditt schema och din inkomst via vår e-tjänst. Gäller kommunal dagbarnvårdare.

Kontakt kommunala dagbarnvårdare

Rektor
Michaela Eldborn
Telefon 0522-69 56 55

Dagbarnvårdare i Uddevalla tätort

Område

Namn & e-post

Adress & telefon

Bleket

Ingegerd Almander

Arbetar enbart i lokal från och med hösten 2022

Sockertoppsvägen 20
451 54 Uddevalla
0720-85 41 42

Bleket

Ann-Charlotte Putkonen

Malvavägen 2
451 54 Uddevalla
0720-85 41 41

Bleket

Tina Sörensson

Arbetar enbart i lokal

0720-85 41 37


Dagbarnvårdare utanför Uddevalla tätort

Område

Namn & e-post


Adress & telefon

Lane-Ryr - Fagerhult

Amanda Andersson-NielsenLane-Ryrs Brännane 137
451 93 Uddevalla

0720-85 41 40

Lane Ryr-Fagerhult

Jenny Berntsson


Nordmanneröd 544
451 93 Uddevalla

0720-85 41 39

Lane Ryr-Fagerhult

Carola Eriksson

Arbetar enbart i lokal


0790-618332


Fristående pedagogisk omsorg

Fristående pedagogisk omsorg erbjuder omsorg för förskolebarn och skolbarn som fyllt ett år och som ännu inte fyllt 13 år, och där föräldrarna har ett omsorgsbehov.

Fristående dagbarnvårdare

Område

Namn

Adress

Telefon

E-post

Ljungskile och Uddevalla

Christella

Lördagsvägen 20, 451 63 Uddevalla

0522-78 00 68

Christella

Herrestad

Solstrålarnas familjedaghem,

Peders gata 11 och 15, 451 75 Uddevalla

070-4689866 (Inger), 070-2884536 (Gunilla)

Inger Berntsson

Gunilla Dalquist


Uddevalla

Ströms Slott AB

Strandvägen 7,
459 30 Ljungskile

0766-14 87 20

Ann-Christine Skoglund

Uddevalla

Ekolek barnomsorg

Odonvägen 23,

437 31 Lindome

031-16 06 09

Ekolek

Norr

Tonema
Lena Segerstark

Svedjestråket 15, lägenhet 1002,
451 72 Uddevalla


0522-385 36


Uddevalla

Hoppets pedagogiska omsorg AB

Doa Al Saif Sunnanvindsvägen 2 451 60 Uddevalla

073-556 66 80

duaaameen@yahoo.comEller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00