Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Barn hos dagbarnvårdare

Dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg är en alternativ verksamhet till förskola och fritidshem. Verksamheten erbjuder pedagogisk omsorg för förskolebarn och skolbarn som fyllt ett år och som ännu inte fyllt 13 år.

Kommunal pedagogisk omsorg

Kommunala dagbarnvårdare tar emot barn i åldrarna 1-6 år. I Uddevalla är de kommunala dagbarnvårdarna ett viktigt alternativ till förskolan. De erbjuder en pedagogisk verksamhet som bygger på samma grundläggande principer som övrig förskoleverksamhet. Dagbarnvårdarna arbetar aktivt för en ökad miljömedvetenhet hos barnen. Vardagspedagogiken och den fria leken är viktiga inslag. Verksamheten är mestadels förlagd i dagbarnvårdarnas egna hem.   

Dagbarnvårdarna är indelade i olika grupper och samtliga av dem har tillgång till en samlingslokal där man träffas en eller flera gånger i veckan. Här finns då möjligheter för barnen att leka i en större barngrupp samt att ha gemensamma aktiviteter.

Ansök om plats

Du ansöker och säger upp plats via vår e-tjänst. Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader och max 12 månader innan önskat placeringsdatum.

Dagbarnvårdare på facebook

Kommunala dbv på facebook

Säg upp plats

Upp­sägnings­tiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen gjordes via vår e-tjänst. Under uppsägningstiden ska för­äldra­avgift betalas, även om platsen inte utnyttjas. Gäller kommunal dagbarnvårdare.

Meddela ändrat schema eller inkomst

Du kan ändra ditt schema och din inkomst via vår e-tjänst. Gäller kommunal dagbarnvårdare.

Kontakt kommunala dagbarnvårdare

Enhetschef
Tommina Nyqvist
Telefon 0522-69 66 64

Dagbarnvårdare i Uddevalla tätort

Bleket-UnnerödBleket-Unneröd

Område

Namn & e-post

Adress & telefon

Bleket-Unneröd

Ingegerd Almander


Sockertoppsvägen 20
451 54 Uddevalla
0720-85 41 42

Bleket-Unneröd

Ann-Charlotte Putkonen

Malvavägen 2
451 54 Uddevalla
0720-85 41 41

Bleket-Unneröd

Helen Carlsson

Tjänstledig hösten 2019

Ögårdsvägen 1 A
451 61 Uddevalla
0720-85 41 43

Bleket-Unneröd

Tina Sörensson

Arbetar enbart i lokal

0720-85 41 37


Dagbarnvårdare utanför Uddevalla tätort

Område

Namn & e-post


Adress & telefon

Herrestad-Rotviksbro-Bokenäs

Ida Revelj


Skredsviks Baggetorp 168
451 95 Uddevalla
0720-85 41 48

Herrestad-Rotviksbro-Bokenäs

Carola Grundberg


Ringvägen 27
451 75 Uddevalla
0720-85 41 38

Lane-Ryr - Fagerhult

Marie Louise Virdhage


Lane Ryrs Hogane 415
45193 Uddevalla
0720-85 41 40

Lane Ryr-Fagerhult

Jenny Berntsson


Nordmanneröd 544
451 93 Uddevalla

0720-85 41 39

Lane Ryr-Fagerhult

Carola Eriksson

Arbetar enbart i lokal


0790-618332


Fristående pedagogisk omsorg

Fristående pedagogisk omsorg erbjuder omsorg för förskolebarn och skolbarn som fyllt ett år och som ännu inte fyllt 13 år, och där föräldrarna har ett omsorgsbehov.

Fristående dagbarnvårdare

Område

Namn

Adress

Telefon

E-post

Ljungskile och Uddevalla

Christella

Lördagsvägen 20, 451 63 Uddevalla

0522-78 00 68

Christella

Centrum, norr

Almanara Pedagogisk omsorg AB

Adress 1:Södergatan 20, 451 40 Uddevalla

Adress 2: Visvägen 22, 451 71 Uddevalla

0760-850558

Maya Faseia

Herrestad

Solstrålarnas familjedaghem,

Peders gata 11 och 15, 451 75 Uddevalla

070-4689866 (Inger), 070-2884536 (Gunilla)

Inger Berntsson

Gunilla Dalquist

 

Uddevalla

Ströms Slott AB

Strandvägen 7,
459 30 Ljungskile

0766-14 87 20

Catharina Ekstein

Uddevalla

Ekolek barnomsorg

Odonvägen 23,

437 31 Lindome

031-16 06 09

Ekolek

Uddevalla

Forma Utbildning AB

Box 3135,

350 43 Växjö

0767 76 66 72

Forma Utbildning AB

Norr

Tonema
Lena Segerstark

Svedjestråket 15, lägenhet 1002,
451 72 Uddevalla


0522-385 36


 


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00