Fritids, fritidshem, fritidsklubb

Barn som spelar kula

Fritidshemmen erbjuder pedagogisk gruppverksamhet före och efter skoltid och under lov. Fritids är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. På fritidshemmen spelar lek och skapande en betydelsefull roll och verksamheten formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Fritidshemmen är integrerade med skolan och riktar sig till barn från förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidsverksamheten är öppen på såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Verksamheten är avgiftsbelagd. När behov av omsorg inte längre finns måste platsen sägas upp.

Information om avgifter och regler hittar du här.

Sök plats i fritidshem, lämna inkomstuppgift

Olika former av fritidsverksamhet

Verksamheten bedrivs av kommunen eller av en enskild (fristående) huvudman. I Uddevalla erbjuds verksamhet i form av fritidshem, pedagogisk omsorg samt fritidsklubb. Med pedagogisk omsorg menas verksamhet som bedrivs av dagbarnvårdare. Kommunen erbjuder inte verksamhet hos dagbarnvårdare för barn mellan 6-12 år. Denna verksamhet erbjuds dock hos de fristående dagbarnvårdarna (pedagogisk omsorg).

Fritidsklubb är en kostnadsfri verksamhet för de lite äldre barnen (årskurs 4-6) som känner sig för stora för fritids men ändå vill ha ordnade eftermiddagsaktiviteter.

Kommunala fritidshem

Fristående fritidshem

Fridaskolans fritidshem
Stenbackeskolans fritidshem
Strumpans fritidshem (Mareld)
Fritidshemmet Gränsland

Fristående pedagogisk omsorg 1-13 år

Fristående pedagogisk omsorg erbjuder omsorg för förskolebarn och skolbarn som fyllt ett år och som ännu inte fyllt 13 år, och där föräldrarna har ett omsorgsbehov.

Fristående pedagogisk omsorg

Fritidsklubb

Är ditt barn för stort för fritids men för litet att klara sig själv? En fritidsklubb är en kostnadsfri barnomsorgsform som passar de lite större barnen (årskurs 4-6) som "vuxit ur" fritids.

Öppen fritidsklubb

På Dalabergs och Skogslyckans fritidsgårdar finns öppna fritidsklubbar som är kostnadsfria.

  • Dalabergs fritidsklubb är öppen måndag-fredag, 13.30-18.00
  • Skogslyckans fritidsklubb är öppen måndag-fredag, 13.30-18.00

Vad gör vi på klubben?

Barnen får i stor utsträckning själva välja bland alla de aktiviteter en fritidsgård kan erbjuda. Musik, sport, spel och pyssel är något av vad som händer varje dag.

Ring eller besök någon av fritidsgårdarna om du vill veta mer om våra öppna fritidsverksamheter.

  • Dalaberg, 0522-734 06
  • Skogslyckan, 0522-315 22

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00