Pågående markanvisningar

Här hittar du pågående markanvisningar och försäljningar där du som exploatör kan ta del av inbjudningarna för respektive område.

Markanvisning betyder att en exploatör ges rätt att under en viss tid ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering på ett kommunägt markområde.
Nya öppna markanvisningar annonseras på denna sida. Handlingar inlämnade till kommunen blir allmänna och som huvudregel offentliga men kan sekretessbeläggas enligt OSL (offentlighets- och sekretesslagen) kap 31 § 16. 

Pågående markanvisningar

Just nu har vi inga pågående markanvisningar.

Prenumerera på markanvisningar

Lägg in din e-postadress i fältet nedan, så får du e-post från oss när vi lägger upp en ny markanvisning.

Hantera prenumeration

Förslag på sidor