Pågående markanvisningar

Markanvisning betyder att en exploatör ges rätt att under en viss tid ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering på ett kommunägt markområde.

Bild markanvisningar

Här hittar du pågående markanvisningar där du som exploatör kan ta del av inbjudningarna för respektive område.

Nedan, under mer information, kan du läsa vad de olika områdena har för förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder.

Småkvarter i Sundsstrand

Uddevalla kommun vill härmed bjuda in till markanvisning för fyra småkvarter i vårt nya bostadsområde Sundsstrand. Här har ni möjlighet att lämna in förslag på ett eller flera småkvarter.

Sista dag för inlämnande av handlingar är 2018-03-31. Välkomna med ert förslag!


Prenumerera på markanvisningar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00