Pågående markanvisningar

Markanvisning betyder att en exploatör ges rätt att under en viss tid ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering på ett kommunägt markområde.

Här hittar du pågående markanvisningar och försäljningar där du som exploatör kan ta del av inbjudningarna för respektive område.

Pågående markanvisningar

Just nu har vi inga pågående markanvisningar.


Prenumerera på markanvisningar

Hantera prenumeration

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00