Pågående markanvisningar

Markanvisning betyder att en exploatör ges rätt att under en viss tid ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering på ett kommunägt markområde.

Bild markanvisningar

Här hittar du pågående markanvisningar där du som exploatör kan ta del av inbjudningarna för respektive område.

Nedan, under mer information, kan du läsa vad de olika områdena har för förutsättningar, planerad tidsplan, kriterier och bedömningsgrunder.

Kvarter 3 Sundsstrand

Den 31 maj var sista dagen att lämna in förslag på utformning av framtidens boende på Sundsstrands tredje och sista storkvarter. Nu pågår utvärdering av handlingarna och beslut väntas under sensommaren.


Prenumerera på markanvisningar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00