Pågående markanvisningar

Markanvisning betyder att en exploatör ges rätt att under en viss tid ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna för exploatering på ett kommunägt markområde.

Bild markanvisningar

Här hittar du pågående markanvisningar där du som exploatör kan ta del av inbjudningarna för respektive område.


Prenumerera på markanvisningar

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00