Arkitekttävlingen Europan 15

Uddevalla har deltagit i den internationella arkitekttävlingen Europan 15, som ger unga arkitekter möjlighet att vara med och utforma våra framtida europeiska städer.

Temat för tävlingen var Den Produktiva Staden och Uddevalla deltog med bostadsområdena Dalaberg och Hovhult samt Bulid som tävlingsområde.

Tävlingen startade i mars 2019 då representanter från kommunen träffade tävlingens team i Stockholm, Göteborg och Malmö för att presentera Uddevallas tävlingsområde. Under sommaren 2019 var det möjligt att lämna in bidrag och i Uddevalla lämnades elva förslag in på utveckling av Dalaberg och Hovhult. Under hösten ställdes förslagen ut i Stadshuset och på Galleri Vitt brus i Stadsbiblioteket, samt här på hemsidan.

Vinnare i Uddevallas tävlingsområde blev det italienska tävlingsbidraget Jalla!

Se vinnande bidraget Jalla! »

Se mer av bidraget Jalla! på Instagram »

Kommunen är fri att använda vilka idéer och förslag man vill av de bidrag som kommit in.

Nyhet om vinnare i Europan

Nyhet om vinnarnas besök i Uddevalla

Kontakt

Dimitris Vassiliadis, planarkitekt

+46 522‑69 73 03

dimitris.vassiliadis@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00