Arkitekttävlingen Europan 15

Uddevalla har deltagit i den internationella arkitekttävlingen Europan 15. Tävlingen vanns av ett italienskt arkitektteam med bidraget Jalla!

Uddevalla har deltagit i den internationella arkitekttävlingen Europan 15, som ger unga arkitekter möjlighet att vara med och utforma våra framtida europeiska städer. Temat för tävlingen var Den Produktiva Staden och Uddevalla deltog med bostadsområdena Dalaberg och Hovhult samt Bulid som tävlingsområde.

Vinnare i Uddevallas tävlingsområde blev det italienska tävlingsbidraget Jalla!

Se vinnande bidraget Jalla! »

Se mer av bidraget Jalla! på Instagram »

Kommunen är fri att använda vilka idéer och förslag man vill av de bidrag som kommit in.

Synpunkter från tävlingsområdet

Kommunen har tillsammans med de italienska arkitekter som arbetat fram det vinnande bidraget Jalla! samlat in synpunkter och åsikter från boende och andra med koppling till tävlingsområdet. Synpunkterna samlades in genom en enkät och en workshop med politiker, tjänstemän, företrädare för lokala intressegrupper och arkitekterna.

Resultat workshop och enkät>>

Kontakt

Dimitris Vassiliadis, planarkitekt

+46 522‑69 73 03

dimitris.vassiliadis@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor