Bredband och IT

Tillgång till en säker och stark internetuppkoppling blir allt viktigare för både privatpersoner och företag. Allt mer sker på nätet och det ställer krav på snabbhet och kvalité när det gäller kontakt med kunder, administration, inköp, ekonomiska transaktioner eller möjlighet arbeta på distans. Optisk fiber ger en snabb, stabil och säker uppkoppling med tillgång till telefon, TV och internet.

I Uddevalla pågår utbyggnad av fiber både i tätorter och på landsbygden.

Bredbandskartan.se där du kan hitta nätägare och leverantörer av tjänster

Förslag på sidor