Landsbygdsutveckling

Vybild från landsbygden

Landsbygden är viktig för Uddevalla kommuns utveckling och attraktionskraft. En god samverkan mellan stad och land är grundläggande för att hela Uddevalla kommun utvecklas på ett bra sätt. För att människor ska kunna leva och bo på gles- och landsbygden krävs bra kommunikationer, till exempel vad gäller trafik och bredband.

På landsbygden i Uddevalla kommun finns flera fiberföreningar som ideellt arbetar för utbyggnad av snabbt och stabilt bredband utanför tätorten.

Genom att på olika sätt stödja landsbygdens möjligheter för ett bra boende, rekreation och företagsklimat kan landsbygden utvecklas ännu mer.

Leader Bohuslän är ett av sätten att stödja landsbygden. Stöd kan här sökas för projektidéer. Läs mer här: Hem - Leader Bohuslän (leaderbohuslan.se)

Förslag på sidor