Landsbygdsutveckling

Vybild från landsbygden

Landsbygden är viktig för Uddevalla kommuns utveckling och attraktionskraft. Genom att på olika sätt stödja landsbygdens möjligheter för ett bra boende, rekreation och företagsklimat kan landsbygden utvecklas ännu mer. En god samverkan mellan stad och land är grundläggande för att hela Uddevalla kommun utvecklas på ett bra sätt.

Landsbygdsdialoger

Sedan 2024 bjuder därför Uddevalla kommun in till årliga Landsbygdsdialoger i de tre kommundelarna Bokenäset/Skredsvik/Hogstorp och Herrestadsfjället, Ljungskile och Forshälla, samt Lane-Ryr.

En landsbygdsdialog är ett möte där man pratar om frågor, idéer och förslag som berör en viss kommundel. Tanken med landsbygdsdialogerna är att skapa delaktighet i hela Uddevalla kommun och att ta fram underlag inför framtida prioriteringar.

Läs mer om våra landsbygdsdialoger

Fiberföreningar

På landsbygden i Uddevalla kommun finns flera fiberföreningar som ideellt arbetar för utbyggnad av snabbt och stabilt bredband utanför tätorten.

Leader Bohuslän - EU-projekt

Genom organisationen Leader Bohuslän kan föreningar och företag på landsbygden söka olika EU-stöd för projektidéer. Läs mer här: Hem - Leader Bohuslän (leaderbohuslan.se)

Förslag på sidor