Grundvattentäkter

I Uddevalla finns ett antal vattenskyddsområden som skyddar grundvattentäkter, alltså där vatten tas upp från marken genom en borrad eller grävd brunn. Vattenskyddsområden för grundvattentäkter blir lite mindre till storleken och reglerna ska förhindra att förorening tar sig ner genom marken och förorenar grundvattnet.

Kommunala grundvattentäkter

I Uddevalla finns tre kommunala grundvattentäkter som försörjer närområde kring vattentäkten med dricksvatten.

  • Fagerhult
  • Kyrkebyn
  • Skredsvik/Gullmarsberg

Uppdaterade vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter gäller för alla grundvattentäkterna. Inom skyddsområdena gäller vattenskyddsföreskrifter med bestämmelser för att reglera verksamheter och aktiviteter i området. Föreskrifterna hittar du under mer information. Vattenskyddsområde och föreskrifter för Kyrkebyn, Gullmarsberg och Fagerhult fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-08, §146.

Syftet med vattenskydd är att skydda vattentäkten på kort och lång sikt för att de ska kunna användas i ett flergenerationsperspektiv.

Privata grundvattentäkter

Det finns många privata vattentäkter i Uddevalla som försörjer ett stort antal boende med dricksvatten. Dessa större vattentäkter är betydelsefulla och bör på sikt skyddas genom vattenskyddsområde med föreskrifter som reglerar verksamheter och aktiviteter i området. En privat vattentäkt är idag skyddad med ett sådant vattenskyddsområde:

  • Jordfall

Kommunala vattenresurser

Förutom de grundvattentäkter som är i drift finns också fyra vattenskyddsområden som skyddar fyra kommunala vattenresurser. Vattenskyddsföreskrifter gäller även i dessa områden.

  • Berga
  • Svensland
  • Unda
  • Hässleröd

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor