Grundvattentäkter

I Uddevalla finns fyra kommunala grundvattentäkter som försörjer närområde kring vattentäkten med dricksvatten:

  • Fagerhult
  • Kyrkebyn
  • Skredsvik/Gullmarsberg
  • Hässleröd

Uppdaterade vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter gäller för alla grundvattentäkterna. Inom skyddsområdena gäller vattenskyddsföreskrifter med bestämmelser för att reglera verksamheter och aktiviteter i området. Föreskrifterna hittar du under mer information. Vattenskyddsområde och föreskrifter för Kyrkebyn, Gullmarsberg och Fagerhult fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-08, §146, och för Hässleröd 2011-09-14, §167.

Syftet med vattenskydd är att skydda vattentäkten på kort och lång sikt för att de ska kunna användas i ett flergenerationsperspektiv.

Privata grundvattentäkter

Det finns många privata vattentäkter i Uddevalla som försörjer ett stort antal boende med dricksvatten. Dessa större vattentäkter är betydelsefulla och bör på sikt skyddas genom vattenskyddsområde med föreskrifter som reglerar verksamheter och aktiviteter i området. En privat vattentäkt är idag skyddad med ett sådant vattenskyddsområde:

  • Jordfall

Reservvattentäkter

Förutom de grundvattentäkter som är i drift finns också tre vattenskyddsområden som skyddar tre kommunala reservvattentäkter. Vattenskyddsföreskrifter gäller även i dessa områden.

  • Berga
  • Svensland
  • Unda

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Mer information

Ikon dokument/fil

Skyddsföreskrifter för Fagerhult vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter för Fagerhult.pdf
Ikon dokument/fil

Skyddsföreskrifter för Kyrkebyn vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter för Kyrkebyn.pdf
Ikon dokument/fil

Skyddsföreskrifter för Gullmarsberg vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter för Gullmarsberg.pdf
Ikon dokument/fil

Skyddsföreskrifter för Hässleröd vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter för Hässleröd.pdf
Ikon dokument/fil

Skyddsföreskrifter för Jordfalls vattenskyddsområde

Skyddsföreskrifter för Jordfall vattenskyddsområde.pdf

Reservvattentäkter

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00