Gäller Omsorg och Hjälp

Hur stor skuld måste jag ha för att kunna få skuldsanering? 

Det är inte skuldens storlek som påverkar om man kan få skuldsanering utan om betalningsförmågan inte räcker till att betala av skulden på många år.

Läs mer på sidan om Budget- och skuldrådgivning.