Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen är gratis.

Du som är folkbokförd i Uddevalla kan vända dig till Uddevalla kommuns budget- och skuldrådgivare om du har svårt att få din ekonomi att gå ihop eller har skulder som du inte klarar av att betala. Vi hjälper dig att hitta långsiktiga lösningar på ekonomiska problem.

Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivarna har tystnadsplikt.

Budget- och skuldrådgivningen finns på Strömstadsvägen 28 i Uddevalla, endast bokade besök.

Vad kan du få hjälp med?

Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd utifrån just din situation.

 • Råd om hur din ekonomi behöver förändras
 • Hjälpa till att utforma en budget
 • Råd med fokus på dina skulder
 • Information och hjälp med ansökan om skuldsanering

Kontakten med kommunens budget- och skuldrådgivare sker vanligtvis per telefon. Inför första kontakten bör du samla ihop uppgifter om din ekonomiska situation:

 • Inkomst
 • Hyra och andra kostnader som rör bostaden
 • Andra räkningar som du brukar få
 • Vem eller vilka är du skyldig pengar och hur mycket?

Vem kan få skuldsanering?

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Du får leva på existensminimum under fem år. Alla inkomster utöver denna nivå går till att betala skulderna.

Du kan få skuldsanering om:

 • Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala skulderna på många år.
 • Skuldsanering är skälig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Normalt krävs att din huvudsakliga hemvist är i Sverige.
 • Du får inte ha pågående näringsförbud.
 • Du som har drivit företag eller om du är närstående till någon som har drivit företag. Då kan du ansöka om skuldsanering för företagare.

Besöksadress

Strömstadsvägen 28, Uddevalla.
Endast bokade besök.

Följ oss på Facebook

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor