Gäller Omsorg och Hjälp

Vi är intresserade av att bli familjehem. Hur gör vi?

Uddevalla kommun behöver familjer som kan ta emot barn i åldern 0-18 år i sitt hem. Det finns flera orsaker till att barnen inte kan bo hos föräldrarna. Gemensamt för dem alla är att de behöver en familj som de kan bo hos under kortare eller längre tid.

Du som är intresserad av att bli familjehem är välkommen att kontakta oss på enheten för familjehem.

Kontaktuppgifter och mer information hittar du under sidan Familjehem.