Familjehem

Uddevalla kommun behöver familjer som kan ta emot barn i åldern 0-18 år i sitt hem. Det finns flera orsaker till att barnen inte kan bo hos föräldrarna. Gemensamt för dem alla är att de behöver en familj som de kan bo hos under kortare eller längre tid.

Vem kan bli familjehem?

Familjehem är vanliga familjer som har extra mycket värme, tid, tålamod och engagemang för att ta emot ytterligare en familjemedlem. Det kan vara tufft ibland men samtidigt berikande och meningsfullt.

Precis som barn är olika kan familjehem se olika ut. Du/ni kan vara gift, sambo eller ensamstående och bo på landet eller i staden, i villa eller i lägenhet där barnet får ett eget rum. Det viktigaste är att barnet kan erbjudas en trygg och stabil hemmiljö. 

Hur går det till?

Du som är intresserad av att bli familjehem är välkommen att kontakta oss.

  • Efter ett inledande telefonsamtal bokas ett hembesök där vi diskuterar uppdraget tillsammans.
  • Efter hembesöket påbörjas en utredning. Utredningen innebär intervju med dig/er samt registerutdrag och referenstagning. Syftet med utredningen är att se om du/ni har de resurser som krävs för att bli familjehem. 
  • Efter att du/ni valts ut till att bli familjehem för ett särskilt barn tar socialnämnden beslut om placering av just detta barn.

Vad förväntas av er som familjehem?

Som familjehem är man en del i det tredelade föräldraskapet där föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har du/ni tät kontakt med barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare. Du/ni medverkar till att barnet har kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. 

Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/ behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste du vara beredd på att delta i dessa kontakter.  

Vad erbjuds ni som familjehem?

Varje familjehem har en familjehemssekreterare som ger stöd och vägledning i uppdraget.  Om det finns behov erbjuder vi bland annat handledning i grupp eller enskilt och utbildning/temadagar.  

Ekonomisk ersättning består av ett arvode och en omkostnadsdel. Arvodet utbetalas för familjehemmets insats och varierar utifrån hur omfattande uppdraget är och barnets ålder. Därutöver utbetalas omkostnadsersättning som ska täcka barnets kostnader som exempelvis mat, kläder, fickpengar fritidsaktiviteter med mera.

Låter detta intressant är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Familjehemssekreterare

Birgit Bergqvist
Telefon: 0522-69 67 83

Maria Ström
Telefon: 0522-69 68 12

Camilla Bielinski
Telefon: 0522-69 68 04

Bo Ulvenäs
Telefon: 0522-69 56 42

Ellinore Gustavsson
Telefon: 0522-69 56 14

Camilla Ljungström
Telefon: 0522-69 56 16

Reception familjekontoret

Telefon: 0522-69 68 00

Besöksadress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00