Gäller Omsorg och Hjälp

Vi har mycket konflikter i familjen och jag behöver stöd i hur jag ska vara som förälder. Vart vänder jag mig?

Då ska du kontakta Föräldraresursen. Här erbjuds du samtal och möjligheter att hitta nya vägar, få nya verktyg i din föräldraroll och få reflektera över situationen.

Arbetet görs utifrån din målsättning. Det är kostnadsfritt och det förs inga register.

Föräldraresursen.