Gäller Omsorg och Hjälp

Jag är 19 år, har slutat skolan och har inget arbete. Mina föräldrar har inte råd att försörja mig. Finns det möjlighet för mig att få hjälp med pengar till uppehälle?

Du kan eventuellt ha rätt till ekonomiskt bistånd (socialbidrag) avseende uppehälle. Alla som vistas i kommunen har rätt att söka ekonomiskt bistånd. Ett av grundkraven för att vara berättigad till stöd är att du är aktivt arbetssökande på heltid. Vid sjukdom ska du vara sjukskriven. Vid ansökan gör socialtjänsten en individuell prövning av den enskildes behov och vilka möjligheter som finns att tillgodose dem.

Läs mer på sidan om Socialbidrag, ekonomiskt bistånd.