Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du behöver hjälp med att försörja dig eller din familj kan du söka ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Läs om hur du ansöker och vilka regler som gäller här.

Du kan få ekonomiskt bistånd till din försörjning (försörjningsstöd) eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du först söka alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till. Du söker ekonomiskt bistånd för varje månad du behöver pengar.

Att tänka på:

 • Ekonomiskt bistånd är ett sista skyddsnät när du inte kan försörja dig på egen hand trots att du har försökt.
 • Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.
 • Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få ekonomiskt bistånd.
 • Saknar du arbete krävs att du är aktivt arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen. Saknar du arbetsförmåga krävs läkarintyg som styrker detta.

Du som är vuxen och studerar har i regel ej rätt till ekonomiskt bistånd under pågående termin. Tänk på att du i god tid söka tillfälligt arbete under studieuppehåll (sommar och vinter). Om du trots detta inte lyckats få något jobb kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Studerar du på gymnasiet och är under 21 år är det dina vårdnadshavare som ansvarar för din försörjning. Kan de inte klara sin försörjning är det deras ansvar att söka ekonomiskt bistånd. Du har from höstterminen det år du fyller 20 år möjlighet att söka studiemedel via CSN.

Om du är gift eller sambo har ni ett försörjningsansvar mot varandra och du ska försörja din make, maka eller sambo precis som han/hon har ett ansvar att försörja dig. Era gemensamma inkomster och utgifter ligger då till grund för ansökan.

Så här går ansökan till

 1. Gör en provberäkning
 2. Ansök för första gången
 3. Om du behöver söka igen
 4. Utbetalning av ekonomiskt bistånd
 5. Akuta ärenden

1. Gör en provberäkning

För att ta reda på om du kan få ekonomiskt bistånd, kan du göra en förenklad provberäkning på Socialstyrelsens webbplats. Kommunens bedömning kan skilja sig från resultatet av provberäkningen eftersom din handläggare tar hänsyn till fler faktorer.

2. Ansök för första gången

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången kan använda e-tjänsten ”Ansökan om ekonomiskt bistånd - nyansökan”.

För att kunna göra en ansökan behöver du ha bank-id och vara folkbokförd i Uddevalla kommun. Söker du tillsammans med en partner behöver båda signera ansökan när den är färdig via bank-id. Om du saknar bank-id kontaktar du din bank. Du kan också läsa mer på www.bankid.com

Här kan du också se en instruktionsfilm för hur du går tillväga när du söker på e-tjänsten.

 • Välj inloggningsmetod och logga in i e-tjänsten.
 • Tänk på att skicka med alla handlingar som är aktuella för dig. Om handläggaren måste be om mer underlag dröjer det längre innan du kan få ett beslut.
 • Uppge ett telefonnummer och e-post så att socialsekreteraren kan kontakta dig under utredningen vid behov. Obs! socialsekreteraren ringer från skyddat nummer.
 • Efter att du skickat in ansökan får du en besökstid skickad till dig via sms, eller brev.
 • Du får tid för ett första besök inom två veckor efter att alla begärda handlingar inkommit.
 • Har du frågor ring till kontaktcenter på telefonnummer 0522-69 60 00.

För att vi ska fatta beslut på rätt grunder är det viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter i din ansökan. Om du får bistånd på felaktiga grunder är du enligt lag skyldig att betala tillbaka.

Om du inte kan ansöka via e-tjänsten

Ring till kontaktcenter på telefonnummer 0522-69 60 00 under telefontid 08:30-09:30 så kopplar de dig till socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.

För att vi ska kunna göra en bedömning av din ekonomiska situation och om du kan få ekonomiskt bistånd behöver du redovisa en del uppgifter. Du behöver visa:

 • Kontoöversikt (ekonomisk översikt) från dina banker
 • Bankontoutdrag för de senaste tre månaderna från alla dina bankkonton. Bankens namn, ditt namn och personnummer, kontonummer och clearingnummer ska synas
 • Lönebesked för de tre senaste månaderna
 • Hyresavi och hyreskontrakt
 • Underlag för de utgifter du söker bistånd för
 • Senaste deklarationen och slutskattebesked från Skatteverket
 • Redovisning av sökta arbeten för månaden före du söker och handlingsplan från Arbetsförmedlingen. Alternativt läkarintyg om du är sjukskriven.

>Handlingar som ska skickas med nyansökan

>Bifoga handling

Oavsett hur du ansöker får du en tid för ett första besök, ett så kallat nybesök. Till mötet ska du ha med dig legitimation.

Mötet tar vanligtvis omkring en timme och kan förenklat beskrivas ha två delar, en informations- och en utredningsdel. Under besöket utreds din ekonomiska- och sociala situation.

Samtalet vid det besöket är ett viktigt underlag till den individuella helhetsbedömningen och är ofta nödvändigt för att vi ska kunna utreda rätten till bistånd. Om inte det underlaget finns skulle det kunna leda till ett avslag.

Besöket är en viktig del för att utreda om du har rätt till bistånd och för att kunna skapa en individuell plan för att du ska kunna försörja dig själv.

Svar på ansökan

 • När din ansökan är komplett och du haft ditt möte med din socialsekreterare vid ekonomiskt bistånd så får du beslut inom sju arbetsdagar.
 • Har vi inte fått in de underlag som behövs kommer du att få avslag på din ansökan.

Eventuell utbetalning sker omgående efter att beslut har fattats.

3. Om du behöver söka igen

Du som redan har kontakt med socialsekreterare hos ekonomiskt bistånd ska göra en återansökan via E-tjänsten. Du kan bara söka ekonomiskt bistånd en gång per månad. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar. Ansökan öppnar igen 20 dagar innan nästa månadsperiod börjar.

 • Logga in i e-tjänsten.
 • Här kan du se tidigare beslut och ekonomiska beräkningar
 • Du behöver inte lämna handlingar varje gång, utan du får meddelande om när du ska göra det.
 • Spara alla handlingar och kvitton i minst 3 månader efter att du lämnat din ansökan. Du kan behöva visa dem vid en stickprovskontroll eller om din Socialsekreterare behöver fråga om något. Vid misstanke om att någon erhållit ekonomiskt bistånd felaktigt eller med för högt belopp har kommunen skyldighet att göra en polisanmälan
 • Utbetalningsdatum för återansökan är mellan dag 25 och 31 varje månad om du lämnat din ansökan i god tid.

4. Utbetalning av ekonomiskt bistånd

 • Efter mötet och när du har lämnat in din ansökan med de handlingar vi behöver får du beslut om du får försörjningsstöd inom sju arbetsdagar.
 • Kommunen betalar ut ekonomiskt bistånd en gång i månaden.
 • Om du har ansökt med e-tjänsten har du större möjlighet att följa ditt ärende. Där kan Socialsekreteraren be dig lämna fler uppgifter om något saknas och du ser när det finns ett beslut.

5. Akuta ärenden

Vid akuta ärenden, om du saknar mat för dagen, är i akut behov av livsnödvändig medicin, kontakta oss på Junogatan 2 under våra ordinarie öppettider. Tänk på att du behöver kunna uppvisa aktuellt kontoutdrag. Vid akuta ärenden på kvällar och helger ska du kontakta Socialjouren i Fyrbodal, 0522-697444.

Kommunen beviljar och betalar ut ekonomiskt bistånd månadsvis. Får du avslag har du alltid rätt att söka igen nästkommande månad. Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med, har du rätt att överklaga det.

Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet. En överklagan ska vara skriftlig och undertecknad. Lämna den till arbetsmarknadsavdelningen inom tre veckor från att du har fått beslutet. Adressen står i ditt beslut.

Har du frågor om att hur det går till att överklaga, kontakta din Socialsekreterare.

Kontakt

Gäller det allmänna frågor om ekonomiskt bistånd:

Kontaktcenter

När du har frågor om ekonomiskt bistånd (socialbidrag), missbruk eller stöd och hjälp till barn och unga.

Telefon
0522-69 60 00

Vill du komma i kontakt med en socialsekreterare:


Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen

Telefontid
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30.

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen
Junogatan 2
451 81 Uddevalla

Mer information

Förslag på sidor