Gäller Omsorg och Hjälp

Min förälder har ett missbruk eller psykisk ohälsa, var kan jag få stöd?

Det finns flera ställen som du kan vända dig till för stöd och samtal.

Om du går i skolan kan du ta kontakt med din kurator eller skolsköterska.

Anhörigstöd för barn och unga är till för dig som är 7-19 år och har en mamma, pappa eller
annan närstående med missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Hit kan du ringa eller mejla om du behöver prata med någon. Du kan också komma och vara med i våra stödgrupper.

Barn och unga som anhöriga