Gäller Omsorg och Hjälp

Vad finns det för olika boendeformer för äldre?

Vård- och omsorgsboende är för personer som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt, personal finns till hands hela dygnet. Ett boende på ett vård- och omsorgsboende är behovsprövat – därför bör du ta kontakt med kommunens biståndsavdelning för att ansöka.
Läs mer på sidan Vård- och omsorgsboende

Trygghetsboende och seniorboende är två olika former av boenden för dig som är äldre men inte har behov av vård. Uddevalla kommun äger i vissa fall fastigheterna men ansvarar inte för själva boendet. Om du är intresserad och vill ställa dig i kö ska du därför vända dig direkt till de bostadsbolag som erbjuder dessa boendeformer.

Läs mer på sidan om Trygghetsboende och seniorboende samt Hjälp i hemmet.