Gäller Omsorg och Hjälp

Jag misstänker att barnen i grannfamiljen far illa. Varje dag hör vi bråk, skrik och gråt. Vad kan man göra när man misstänker att allt inte står rätt till? Anmäla till socialen?

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta Mottagningsgruppen på Avdelningen för barn och unga inom socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev eller använda en e-tjänst.. Du som privatperson har rätt att vara anonym.

Är du tveksam till om du ska göra en anmälan eller inte kan du kontakta en socialsekreterare på Mottagningsgruppen på Avdelningen för barn och unga och rådfråga om hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Mottagningsgruppen på Avdelningen för barn och unga, når du under kontorstid via kommunens växel, 0522-69 60 00 eller via Familjekontorets reception, 0522-69 68 00.

Misstanke om barn som far illa