Redovisning

Det närmar sig dags att lämna in årets redovisning

Det är viktigt att du som god man eller förvaltare, även om du varit med länge, noggrant läser igenom dessa instruktioner då de är reviderade från tidigare år.

  • Årsräkningen har uppdaterats med mindre justeringar. (du kan med fördel använda dig av ett 1-31 pärm- bilageregister för dina bilagor)
  • Kassabladet har uppdaterats med motsvarande justeringar som på årsräkningen.
  • Redogörelsen har uppdaterats men mindre justeringar.
  • Just din årsräkning kan komma att bli djupgranskad, du behöver därför skicka in alla underlag, se våra anvisningar för vad som behöver bifogas.
  • Från och med i år kan du endast redovisa brutto.

Alla blanketter »

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare är skyldig att lämna redovisning av din huvudmans ekonomi till överförmyndaren varje år.

Redovisningen av huvudmannens ekonomi består av tre delar, tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning.

Tillgångsförteckning

Tillgångsförteckning lämnar du in för att redovisa din huvudmans tillgångar och eventuella skulder per den dag som du förordnades.

Årsräkning

Årsräkningen lämnar du in före den 1 mars varje år för att redovisa huvudmannens föregående års inkomster, utgifter, tillgångar och eventuella skulder.

Sluträkning

Sluträkningen blir aktuell när ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör av någon anledning.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00