Redovisning

Du som har ett uppdrag som god man eller förvaltare är skyldig att lämna redovisning av din huvudmans ekonomi till överförmyndaren varje år.

Redovisningen av huvudmannens ekonomi består av tre delar, tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning.

Tillgångsförteckning

Tillgångsförteckning lämnar du in för att redovisa din huvudmans tillgångar och eventuella skulder per den dag som du förordnades.

Årsräkning

Årsräkningen lämnar du in före den 1 mars varje år för att redovisa huvudmannens föregående års inkomster, utgifter, tillgångar och eventuella skulder.

Sluträkning

Sluträkningen blir aktuell när ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör av någon anledning.

Förslag på sidor