Förmyndare

Fram till att ett barn fyllt 18 år är det omyndigt och måste företrädas av vårdnadshavare som fattar beslut om barnets person och förmyndare som fattar ekonomiska och juridiska beslut. Det vanligast är att en av föräldrarna eller båda är vårdnadshavare och därmed också förmyndare för barnet, legal förmyndare.

Socialnämnden har tillsynen över vårdnadskapet och överförmyndaren över förmynderskapet. Är båda föräldrarna förmyndare, förvaltar de barnets tillgångar gemensamt och omfattas båda av redovisningsskyldigheten och av skyldigheten att inhämta samtycke till förvaltningsåtgärd.

Kostar det något att ha förmyndare?

En god man har enligt lag rätt att få ett arvode för uppdraget. Beslut om arvode får man en gång per år efter att årsräkningen är granskad. Den som är god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för nödvändiga utgifter för uppdragets fullgörande. Som regel är det din huvudman som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

När så är fallet, ombesörjer du själv utbetalningen av ditt nettoarvode. Med nettoarvode menas att du från det arvode överförmyndaren beslut om, drar av 30 procent skatt. Summan av den avdragna skatten och arbetsgivaravgiften (framgår av arvodesbeslutet) ska betalas in på huvudmannens skattekonto. Du ska också lämna in en förenklad skattedeklaration. För ytterligare information kontaktar du Skatteverket.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Överformyndaren, +46 522‑69 83 38

Overformyndaren@uddevalla.se

Varvsvägen 1

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00