Försäkringar

Uddevalla kommun har ett antal försäkringar om olyckan skulle vara framme.

Olycksfallsförsäkring

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom en plötslig, yttre händelse. Uddevalla kommun har från och med 1 januari 2020 tecknat olycksfallsförsäkring med Protector.

Olycksfallsförsäkringen gäller för alla barn och ungdomar som är inskrivna inom förskola och skola i kommunen. Försäkringen gäller även för barn som är skrivna i kommunen och går i enskild eller fristående verksamhet. Försäkringen gäller även för vissa grupper inom socialtjänsten, kultur och fritid samt inom arbetsmarknad. Läs mer om olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller under verksamhetstid hos Samordningsförbundet Väst för personer i insatser som ej är försäkrade av någon annan myndighet.

Hemförsäkring

Vårdtagare boende i kommunens boendeformer har en subsidiär hemförsäkring. Det innebär att kommunens försäkring gäller i andra hand, om samma intresse är försäkrat genom annan försäkring.

Kommunens råd är därmed att vårdtagare ska teckna en egen hemförsäkring där det ingår ett ansvarsmoment, samt försäkringsskydd vid rån och överfall.

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar och medverkar i (men bara för det Uddevalla kommun ansvarar för). Försäkring gäller även i de fall kommunen blir skadeståndsskyldig då någon anställd, förtroendevald, praoelev eller vårdtagare placerade i familjehem har orsakat en skada mot ”tredje man”. Om tredje man råkar ut för att någon kommunanställd orsakar skada för kommuninvånaren eller någon närstående ska kontakt tas med kommunen.

Anmälan om person/sakskada:

  • Anmäl till eget försäkringsbolag (motorfordonsförsäkring, hemförsäkring eller annan).
  • Skadeståndsyrkande mot kommunen ska lämnas skriftligt. Blanketten för anmälan. Bifoga fotografier, kvitto och polisanmälan. Blanketten ska skrivas under. Skriv ut blanketten och skicka in den via post eller e-post.
  • Skadeståndskravet kommer att anmälas till kommunens försäkringsbolag, KSFAB, för vidare utredning och bedömning av ansvarsfrågan.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Försäkringsfrågor,

forsakringsfragor@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00