Dans för hälsa - information elevhälsopersonal

Målgrupp

Dans för Hälsa är en riktad intervention där målgruppen är tjejer i mellan- och högstadiet samt gymnasiet med stressrelaterad problematik såsom oro, magont, huvudvärk och lättare nedstämdhet.

Metoden är forskningsbaserad och studien Dansprojektet som ligger till grund visar att regelbunden och kravlös dans ökar den självskattade hälsan och att stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär minskar.

Syftet med insatsen är att förbättra den psykiska hälsan hos deltagarna. Insatsen ska vara förebyggande och hälsofrämjande.

Eleven förväntas kunna delta självständigt i aktiviteten.

Insatsen är kostnadsfri för eleven.

Dans för Hälsa erbjuds till de elever som uppfyller något av kriterierna för deltagande och som går på någon skola i Uddevalla, både kommunala och fristående verksamheter.

Kriterier för deltagande

 • Tjej på mellanstadiet. högstadiet eller gymnasiet
 • Stress
 • Höga krav på sig själv
 • Trötthet/sömnbesvär
 • Lättare nedstämdhet/oro
 • Ont i magen
 • Ont i huvudet/nacke/rygg
 • Låg självkänsla

Upplägg

 • Under hösten 2024 erbjuds två grupper i Dans för Hälsa. En grupp för flickor i mellanstadiet och en grupp för högstadiet och gymnasieskolan.
 • Mellanstadiegruppen träffas i Ramnerödsskolans idrottshall, de äldre eleverna i Spegelsalen i Agnebergshallen, Färgaregatan.
 • Dansen är onsdagar 15.45-17.00 med start onsdag 2 oktober, 10 tillfällen. De två första onsdagarna är prova på och därefter stängs antagningen till gruppen, med syfte att gruppen ska kunna skapa trygga relationer. Lovveckor utgår dansen. Det finns tillgång till omklädningsrum och dusch men inga förväntningar på att dessa används.
 • Eleverna erbjuds lättare mellanmål innan dansen startar.
 • Fokus ligger på rörelseglädje och kravlöshet. Ingen tidigare danserfarenhet krävs. Varje tillfälle innehåller återkommande danssteg och nya rörelser. Konceptet innebär ingen uppvisning utan bara deltagande i nuet. Deltagarna får prova olika dansstilar bland annat jazz, streetdance, modern och afro. Varje lektion avslutas med avslappning och nedvarvning.
 • Eleven kommer vid uppstart samt avslutning att erbjudas möjlighet att svara på enkät utifrån måendet.
 • Vårdnadshavare till elever 14 år eller yngre behöver lämna sitt samtycke till Dans för Hälsa.
 • Deltagaren erbjuds plats under 2 terminer.
 • Ansvariga för Dans för hälsa kommer skicka inbjudan via sms till eleven inför första danstillfället.

Återkoppling från Dans för Hälsa

Kursansvariga återkopplar till MLA (Medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska) samt verksamhetschef Elevhälsan i grundskolan och gymnasiet, Uddevalla kommun, Barn och utbildningsförvaltningen för utvärdering av verksamheten.

Kursansvariga

Mellanstadiet

Agneta Larsson, agneta.larsson@uddevalla.se

Högstadiet, gymnasiet

Cecilia Bäck cecilia-a.back@uddevalla.se
Lena Elofsson anna-lena.elofsson@uddevalla.se
Jennie Axelsson jennie.axelsson@uddevalla.se


Så anmäler du eleven

Utifrån din professionella bedömning i rollen som skolsköterska/kurator informerar och erbjuder du eleven möjlighet att delta i Dans för Hälsa, detta i mån av plats. Sista anmälningsdag för våren 2024 är 1 oktober.

 1. Inhämta samtycke från elev Pdf, 48 kB.
 2. Inhämta samtycke från vårdnadshavare Pdf, 49.9 kB. om eleven är 14 år eller yngre
 3. Fyll i anmälningsformuläret nedan
 4. Dokumentera erbjuden insats i elevens akt enligt elevhälsans rutin på respektive skola.
 5. Rekryterande elevhälsopersonal följer upp med eleven kring elevens deltagande.


Förslag på sidor