Grundskolekontoret

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

På grundskolekontoret arbetar vi med skolplaceringar, byte av skola samt skolskjuts. Ansökan om skolplacering, skolskjuts sker via våra e-tjänster.

Vill du ha information, hjälp med att lämna in ansökan om skolplacering, skolskjuts eller har övriga frågor kontaktar du i första hand Uddevalla kommuns kontaktcenter.

Handläggarna, utvecklarna och administratörerna på grundskolekontoret arbetar även med

  • skolutveckling
  • kvalitetsarbete
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • fakturahantering
  • lokalfrågor
  • skolbibliotek

Besöksadress

Endast bokade besök.
Grundskolekontoret: Södra Hamngatan 13

Öppettider

Ändrade öppettider från 1 april 2024
Måndag – fredag 8:15-15:00 med lunchstängt 12:00 -13:00

Telefon och e-post:

Telefon växel 0522-69 60 00

E-post Grundskolan@uddevalla.se

Administration

Enhetschef administration
Helena Kleveros

Handläggare
Anna Oscarsson

Handläggare
Pernilla Isaksson

Handläggare
Sophie Strid

Handläggare
Monica Samuelsson

Administratör
Ylva Lund

Administratör
Martin Johansson

Ekonomiadministratör
Charlotte Larsson

Handläggare
Sara Arvidsson

Handläggare
Christel Bjurström

Skolskjutshandläggare telefontid 10:00 -11.00 mån-fre
Funktionsbrevlåda skolskjuts

Webbredaktör
Hillevi Johansson

Ledning och ekonomi

Tf Avdelningschef f-6
Anna Kern

Avdelningschef 7-9
Ulrika Skall Billborg

Ekonom
Katarina Larsson

Utvecklingsenheten

Enhetschef skolutveckling
Charlotta Olsson

Skolutvecklare
Patrik Sigvardsson

Skolutvecklare
Hülya Basaran

Utredare
Anders Bengtsson

Bibliotekarie
Birgitta Blixt

Bibliotekarie
Cajsa Gustafsson

Bibliotekarie
Jennie Högberg

Funktionsbrevlåda Skolbibliotek
skolbibliotek@uddevalla.se

Lokaler

Handläggare
Amani El-Haj Deric

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Förslag på sidor