Grundskolekontoret

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

På grundskolekontoret arbetar vi med skolplaceringar, byte av skola samt skolskjuts. Ansökan om skolplacering, skolskjuts sker via våra e-tjänster.

Vill du ha information, hjälp med att lämna in ansökan om skolplacering, skolskjuts eller har övriga frågor kontaktar du i första hand Uddevalla kommuns kontaktcenter.

Handläggarna, utvecklarna och administratörerna på grundskolekontoret arbetar även med

  • skolutveckling
  • kvalitetsarbete
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • fakturahantering
  • skolbibliotek

Besöksadress

Endast bokade besök.
Grundskolekontoret: Södra Hamngatan 13

Öppettider

Under sommaren 2021 v 28-31 har vi följande öppettider:
måndag-fredag 8:15-13:00

From v 32 har vi ordinarie öppettider:
måndag- torsdag 8:15-16:30, fredag 08:15-15:00

Telefon och e-post

Telefon växel 0522-69 60 00

E-post Grundskolan@uddevalla.se

Administration

Enhetschef administration
Helena Kleveros

Handläggare
Anna Oscarsson

Handläggare
Pernilla Isaksson

Administratör
Ellinor Olsson Andersson

Handläggare
Monica Samuelsson

Administratör
Ylva Lund

Administratör
Eva Blomqvist

Administratör
Anna-Lena Landin

Ekonomiadministratör
Ida Björestad

Handläggare
Sofia Bottenmark

Handläggare
Christel Bjurström

Samordnare/skolskjuts
Hannele Dalman

Skolskjutshandläggare
Charlotte Stigefors

Skolskjutshandläggare
Sandra Olsson

Systemförvaltare
Björn Nysten

Webbredaktör
Hillevi Johansson

Ledning och ekonomi

Tf avdelningschef grundskola och grundsärskola
Staffan Lindroos

Sektionschef
Fredrik Ternander

Sektionschef
Lisa Thörn

Verksamhetsstrateg
Marcus Uppström

Ekonom
Katarina Larsson

Utvecklingsenheten

Enhetschef skolutveckling
Charlotta Ohlsson

Skolutvecklare
Gunnar Spångberg

Drogförebyggande samordnare
Unni Norén

Bibliotekarie
Birgitta Blixt

Bibliotekarie
Cajsa Gustafsson

Bibliotekarie
Jennie Högberg

Funktionsbrevlåda Skolbibliotek
skolbibliotek@uddevalla.se


Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00