Grundskolekontoret

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

På grundskolekontoret arbetar vi med skolplaceringar, byte av skola samt skolskjuts. Ansökan om skolplacering, skolskjuts sker via våra e-tjänster.

Vill du ha information, hjälp med att lämna in ansökan om skolplacering, skolskjuts eller har övriga frågor kontaktar du i första hand Uddevalla kommuns kontaktcenter.

Handläggarna, utvecklarna och administratörerna på grundskolekontoret arbetar även med

  • skolutveckling
  • kvalitetsarbete
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • fakturahantering
  • lokalfrågor
  • skolbibliotek

Besöksadress

Endast bokade besök.
Grundskolekontoret: Södra Hamngatan 13

Öppettider

Måndag – Torsdag 8:15-16:00 med lunchstängt 12:00 -13:00
Fredag 8:15-15:00 med lunchstängt 12:00-13:00

Telefon och e-post

Telefon växel 0522-69 60 00

E-post Grundskolan@uddevalla.se

Administration

Enhetschef administration
Helena Kleveros

Handläggare
Anna Oscarsson

Handläggare
Pernilla Isaksson

Handläggare
Sophie Strid

Handläggare
Monica Samuelsson

Administratör
Ylva Lund

Administratör
Eva Blomqvist

Administratör
Anna-Lena Landin

Ekonomiadministratör
Charlotte Larsson

Handläggare
Sara Arvidsson

Handläggare
Christel Bjurström

Samordnare/skolskjuts
Hannele Dalman

Skolskjutshandläggare
Charlotte Stigefors

Skolskjutshandläggare
Sandra Olsson

Webbredaktör
Hillevi Johansson

Ledning och ekonomi

Avdelningschef grundskola och grundsärskola
Ola Sundberg

Sektionschef
Lise-Lotte Bengtsson

Sektionschef
Marcus Uppström

Ekonom
Katarina Larsson

Utvecklingsenheten

Enhetschef skolutveckling
Charlotta Olsson

Skolutvecklare
Gunnar Spångberg

Bibliotekarie
Birgitta Blixt

Bibliotekarie
Cajsa Gustafsson

Bibliotekarie
Jennie Högberg

Funktionsbrevlåda Skolbibliotek
skolbibliotek@uddevalla.se


Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Förslag på sidor