Grundskolekontoret

Grundskolekontoret, Kungsgatan 25-29

Grundskolekontoret, Kungsgatan 25-29

På grundskolekontoret arbetar vi med skolplaceringar, byte av skola samt skolskjuts. Ansökan om skolplacering, skolskjuts sker via vårq e-tjänster.

Vill du ha information, hjälp med att lämna in ansökan om skolplacering, skolskjuts eller har övriga frågor kontaktar du i första hand Uddevalla kommuns kontaktcenter.

Handläggarna, utvecklarna och administratörenar på grundskolekontoret arbetar även med

  • skolutveckling
  • kvalitetsarbete
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • fakturahantering

Besöksadress

Endast bokade besök.

Grundskolekontoret Ledning och administration: Rådhuset, Kungsgatan 25-29
Grundskolekontoret Utveckling: Rådhuset, Trädgårdsgatan 2

Öppettider

Mån-tors 8-16.30
Fredagar 8-15
Lunchstängt 12-13
Klämdag 8-12

Telefon och e-post

Telefon växel 0522-69 60 00

E-post Grundskolan@uddevalla.se

Administration

Enhetschef administration
Helena Kleveros

Administratör
Ellinor Olsson Andersson

Handläggare
Monica Samuelsson

Administratör
Helan Ahmed

Administratör
Christina Bergenklev

Ekonomiadministratör
Ida Björestad

Ekonomiadministratör
Anna-Lena Landin

Handläggare
Sara Arvidsson

Samordnare/skolskjuts
Hannele Fredriksson

Skolskjutshandläggare
Charlotte Stigefors

Skolskjutshandläggare
Sandra Olsson

Systemutvecklare
Björn Nysten

Ledning och ekonomi

Avdelningschef
Peter Madsen

Biträdande avdelningschef
Lisa Thörn

Biträdande avdelningschef
Fredrik Ternander

Ekonom
Katarina Larsson

Utvecklingsenheten

Chef
Fredrik Ternander

Metodutvecklare
Helene Grantz


Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00