Grundskolekontoret

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

På grundskolekontoret arbetar vi med skolplaceringar, byte av skola samt skolskjuts. Ansökan om skolplacering, skolskjuts sker via våra e-tjänster.

Vill du ha information, hjälp med att lämna in ansökan om skolplacering, skolskjuts eller har övriga frågor kontaktar du i första hand Uddevalla kommuns kontaktcenter.

Handläggarna, utvecklarna och administratörerna på grundskolekontoret arbetar även med

  • skolutveckling
  • kvalitetsarbete
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • fakturahantering
  • lokalfrågor
  • skolbibliotek

Besöksadress

Endast bokade besök.
Grundskolekontoret: Södra Hamngatan 13

Öppettider

Måndag – Torsdag 8:15-16:00 med lunchstängt 12:00 -13:00
Fredag 8:15-15:00 med lunchstängt 12:00-13:00

Telefon och e-post

Telefon växel 0522-69 60 00

E-post Grundskolan@uddevalla.se

Administration

Enhetschef administration
Helena Kleveros

Handläggare
Anna Oscarsson

Handläggare
Pernilla Isaksson

Handläggare
Sophie Strid

Handläggare
Monica Samuelsson

Administratör
Ylva Lund

Administratör
Eva Blomqvist

Administratör
Anna-Lena Landin

Ekonomiadministratör
Charlotte Larsson

Handläggare
Sara Arvidsson

Handläggare
Christel Bjurström

Samordnare/skolskjuts
Hannele Dalman

Skolskjutshandläggare
Charlotte Stigefors

Skolskjutshandläggare
Sandra Olsson

Webbredaktör
Hillevi Johansson

Ledning och ekonomi

Avdelningschef grundskola och anpassad grundskola
Ola Sundberg

Sektionschef
Ulrika Skall Billborg

Sektionschef
Marcus Uppström

Ekonom
Katarina Larsson

Utvecklingsenheten

Enhetschef skolutveckling
Charlotta Olsson

Skolutvecklare
Hülya Basaran

Utredare
Anders Bengtsson

Bibliotekarie
Birgitta Blixt

Bibliotekarie
Cajsa Gustafsson

Bibliotekarie
Jennie Högberg

Funktionsbrevlåda Skolbibliotek
skolbibliotek@uddevalla.se

Lokaler

Utvecklare
Susanne Skyllerström Westermark

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Förslag på sidor