Grundskolekontoret

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

Grundskolekontorets entré, Södra Hamngatan 13

På grundskolekontoret arbetar vi med skolplaceringar, byte av skola samt skolskjuts. Ansökan om skolplacering, skolskjuts sker via våra e-tjänster.

Vill du ha information, hjälp med att lämna in ansökan om skolplacering, skolskjuts eller har övriga frågor kontaktar du i första hand Uddevalla kommuns kontaktcenter.

Handläggarna, utvecklarna och administratörerna på grundskolekontoret arbetar även med

  • skolutveckling
  • kvalitetsarbete
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • fakturahantering
  • skolbibliotek

Besöksadress

Endast bokade besök.
Grundskolekontoret: Södra Hamngatan 13

Öppettider

Måndag-torsdag 8:15-16:00

Fredag 8:15-15:00
Lunchstängt 12-13

Telefon och e-post

Telefon växel 0522-69 60 00

Skolskjutshandläggarna har telefontid mån- fre 08:00 - 09:30 och 13:15-14:15

E-post Grundskolan@uddevalla.se

Administration

Enhetschef administration
Helena Kleveros

Enhetschef administration
Anna Oscarsson

Utredare
Linn Boman

Administratör
Ellinor Olsson Andersson

Handläggare
Monica Samuelsson

Administratör
Ylva Lund

Administratör
Merita Pirqe

Administratör
Anna-Lena Landin

Ekonomiadministratör
Ida Björestad

Handläggare
Sara Arvidsson

Samordnare/skolskjuts
Hannele Fredriksson

Skolskjutshandläggare
Charlotte Stigefors

Skolskjutshandläggare
Sandra Olsson

Systemutvecklare
Björn Nysten

Webbredaktör
Hillevi Johansson


Ledning och ekonomi

Avdelningschef grundskola och grundsärskola
Peter Madsen

Biträdande avdelningschef
Fredrik Ternander

Biträdande avdelningschef
Lisa Thörn

Ekonom
Katarina Larsson

Utvecklingsenheten

Chef
Fredrik Ternander

Skolutvecklare
Charlotta Olsson

Skolutvecklare
Gunnar Spångberg

Drogförebyggande samordnare
Unni Norén

Bibliotekarie
Birgitta Blixt

Bibliotekarie
Cajsa Gustafsson

Bibliotekarie
Jennie Högberg

Bibliotekarie
Mariann Toftebjörk

Funktionsbrevlåda Skolbibliotek
skolbibliotek@uddevalla.se


Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00