Sommarfritids

På sommarfritids gör vi roliga utflykter.

Eftersom ordinarie personal kommer att ta ut semester är inte alla fritidshem öppna hela sommaren. Det kan innebära att ditt barn kan behöva byta fritidshem under veckorna 28-29-30-31. Det är fritidshemmet på Sommarhemsskolan som kommer att ha jouröppet under veckorna 28-31 (210712 - 210806).

Vi strävar efter att verksamheten ska bli så bra som möjligt för både barn och personal under sommaren. Det är därför av stor vikt att du lämnar in uppgifter om din/er semester så tidigt som möjligt.

Fyll i schematiderna och skicka anmälan senast 17 maj 2021.

Har du inte fått din semester beviljad än ska du ändå lämna dina önskemål till oss. Eventuella schemaändringar kan lämnas från v 26 (210608) via Tempus - Sommarhemsskolan sommarfritids.

Under din semester/studieledighet förutsätter vi att ditt/dina barn inte behöver omsorg på fritidshemmet.

Ordinarie fritidsverksamhet på respektive skola börjar igen vecka 32.

Observera att sommarfritids bara är tillgänglig för elever som har haft fritidshemsplacering under året.

Ändringar kan komma att ske utifrån pågående pandemi.

Viktiga datum

23 april till 17 maj

E-tjänsten är öppen för anmälan av sommarfritids

Från 8 juni

Eventuella schemaändringar kan göras i Tempus

Vecka 32 (9 augusti och framåt)

Ordinarie fritidsverksamhet på respektive skola börjar igen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00