Sommarfritids

Om du behöver omsorg för ditt barn under sommarveckorna 28-31 kan du anmäla barnet till fritidshemmens sommarverksamhet som bedrivs på en av kommunens skolor. Sommarfritids erbjuds barn där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

På sommarfritids gör vi roliga utflykter.

Eftersom de flesta barn är lediga är inte alla fritidshem öppna hela sommaren. Om ditt barn behöver omsorg under sommarveckorna kan det innebära att ditt barn behöver byta fritidshem under de veckorna.

Kommunen strävar efter att verksamheten ska bli så bra som möjligt för både barn och personal under sommaren. Det är därför av stor vikt att du som är vårdnadshavare lämnar in uppgifter om din/er semester så tidigt som möjligt.

Vilka barn kan vara på sommarfritids?

Blivande förskoleklassbarn tillhör förskolan över de veckor som sommarverksamheten pågår (vecka 28-31). Har du ett barn som ska börja förskoleklass till hösten och som behöver omsorg under sommarveckorna ansöker du om plats i förskolornas sommarverksamhet

Observera att sommarfritids bara är tillgängligt för elever som har haft fritidshemsplacering under läsåret.

Under din semester/studieledighet förutsätter vi att ditt/dina barn inte behöver omsorg på fritidshemmet. Elever har, precis som vuxna, rätt till ledighet från sin skola och fritidshem under sommaren.

Ansökan

Ansökan för sommarfritids är stängd.

Förslag på sidor