Sommarfritids

Om du behöver omsorg för ditt barn under sommarveckorna 28-31 kan du anmäla barnet till fritidshemmens sommarverksamhet som bedrivs på en av kommunens skolor. Sommarfritids erbjuds barn där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

På sommarfritids gör vi roliga utflykter.

Eftersom de flesta barn är lediga är inte alla fritidshem öppna hela sommaren. Om ditt barn behöver omsorg vecka 28-31(230710 - 230804) kan det innebära att ditt barn behöver byta fritidshem under de veckorna. Det är Sommarhemsskolan som har årets sommarverksamhet.

Kommunen strävar efter att verksamheten ska bli så bra som möjligt för både barn och personal under sommaren. Det är därför av stor vikt att du som är vårdnadshavare lämnar in uppgifter om din/er semester så tidigt som möjligt.

Anmälan för sommarfritids är öppen under perioden 1 april till och med 14 maj. Fyll i vilka veckor ditt barn behöver omsorg samt uppskattad tid.

Har du inte fått din semester beviljad än ska du ändå lämna dina önskemål till oss.

Observera att sommarfritids bara är tillgänglig för elever som har haft fritidshemsplacering under året. Under din semester/studieledighet förutsätter vi att ditt/dina barn inte behöver omsorg på fritidshemmet. Elever har, precis som vuxna, rätt till ledighet från sin skola och fritidshem under sommaren.

Exakta schematider registrerar ni mellan 25 maj-6 juni i Edlevoappen.

Ordinarie fritidsverksamhet på respektive skola börjar igen vecka 32.

Viktiga datum

  • Mellan 1 april-14 maj är e-tjänsten öppen för anmälan.
  • 25 maj-6 juni registrerar du exakta schematider i Edlevoappen.

Förslag på sidor