Skolutveckling

Lärare och elev

Grundskolans utvecklingsenhet -
för elevers möjligheter till ett gott liv,
lust att lära och ett bra läge inför framtiden.

Skolutvecklingsenheten i grundskolan har som huvudsakligt uppdrag att initiera, stödja och processleda skolutvecklingsprocesser i de verksamheter som ryms under verksamhetsområdet "grundskola".

Förvaltningen och rektorer är uppdragsgivare utifrån att de bäst har möjlighet att identifiera vilka utvecklingsbehov deras respektive verksamheter har, samt är ytterst ansvariga för sin skolas pedagogiska utveckling.

Grundläggande för arbetet är övertygelsen att skolutveckling effektivast drivs i ett lokalt perspektiv. Dock har utvecklingsenheten ett övergripande ansvar för att verka för likvärdighet i hela grundskoleorganisationen och samordna skolutvecklingsinsatser då det är möjligt.

Kontakt

Charlotta Olsson, +46 522‑69 58 79

Enhetschef

charlotta.olsson@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Gunnar Spångberg, +46 522‑69 69 72

Skolutvecklare

gunnar.spangberg@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00