Skolutveckling

Lärare och elev, som ser glada ut.

Utvecklingsenheten arbetar för att stödja de kommunala grundskolorna i lokalt utvecklingsarbete och ska öka likvärdigheten mellan skolorna. Utvecklingsenhetens arbete ska främja elevernas utbildning och lärande och sträva mot att fler elever når gymnasiebehörighet.

Följande funktioner finns inom utvecklingsenheten:

  • skolutvecklare
  • IKT-utvecklare
  • skolbibliotekarier
  • drogförebyggande samordnare
  • kultursamordnare
  • Unikumsamordnare
  • webbredaktör

Kontakt

Charlotta Olsson, enhetschef

+46 522‑69 58 79

charlotta.olsson@uddevalla.se

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00