Val av skola, skolplacering

barn i skolan

Skolplacering läsåret 2018/2019

Är du vårdnadshavare till ett barn som är folkbokförd i Uddevalla och som ska börja i förskoleklass eller år 7 till hösten 2018?

Under vecka 50 kommer samtliga berörda vårdnadshavare få ett brev med information om hur skolplaceringsarbetet planeras. Ytterligare information kommer även skickas ut under vecka 2.

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller sex år.
  • Elever som ska börja skolår 6 eller 7 och där nästkommande årskurs inte finns på enheten.

Skolplacering i närheten där man bor

Inför läsåret 2018/2019 finns upptagningsområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla. Elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 5 eller 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 6 eller 7.

Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Rådhuset Kungsgatan 25-29

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00