Val av skola, skolplacering

barn i skolan

Skolplacering vid inflyttning till kommunen

Vid inflyttning till Uddevalla kommun ansöker du om skolplacering för ditt barn via vår e-tjänst för vårdnadshavare. För att kunna använda tjänsten krävs ingen inloggning. Konto skapas när man gör sin ansökan.

Platsbrist på Uddevallas grundskolor

Med anledning av ökat antal elever är flera skolor fullbelagda i många årskurser. Det här får konsekvenser för nyinflyttade elever på så sätt att våra möjligheter är begränsade när det gäller att kunna erbjuda skolplacering på den skola som är belägen närmast hemmet.

Det innebär också att handläggningen för att erbjuda en plats på våra skolor ofta tar längre tid än normalt.

Skolplacering vid inflyttning »

Byta skola

Alla elever har rätt att under grundskoletiden ansöka om byte till en annan kommunal skola eller att söka till en fristående skola. Den platsbrist som för närvarande råder på Uddevallas kommunala grundskolor gör att vi på grund av organisatoriska och ekonomiska skäl måste prioritera elever som flyttar in till kommunen när det gäller att erbjuda skolplacering. Vi vill därför informera om att det kommer att bli svårt att bevilja bytesansökningar till de kommunala skolorna.

Läs mer om skolbyte »

Skolplacering inför läsåret 2023/2024

Särskild information för skolplacering läsåret 2023/2024 kommer du att hitta på en särskild sida.

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller sex år
  • Elever som ska börja skolår 7

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan

grundskolan@uddevalla.se

Kontaktcenter Rådhuset
Kungsgatan 29

Förslag på sidor