Val av skola, skolplacering

barn i skolan

E-tjänsten för skolplacering stängd för läsåret 2017/2018

E-tjänsten är nu stängd och antagningsarbetet pågår. Vi kommer att skicka ut besked om skolplacering under vecka 10.

 

Skolplacering läsåret 2017/2018

Här hittar du information om skolplacering inför läsåret 2017/2018. Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen. Berörda vårdnadshavare får informationsmaterial hemskickat.

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller sex år. Dessa erbjuds frivillig och avgiftsfri förskoleklassverksamhet.
  • Elever som ska börja skolår 6 eller 7 och där nästkommande årskurs inte finns på enheten.

Information om skolplacering på flera språk »

Skolplacering i närheten där man bor

Inför läsåret 2017/2018 finns upptagningsområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla. Elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 5 eller 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 6 eller 7.

Önskemål om annan skola

Vårdnadshavare har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade. Önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola.

Du lämnar ditt önskemål via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare.

Söka fritidsplats

Om ditt barn kommer att behöva plats på fritidshem före eller efter skoltid måste du göra en ansökan. Du gör ansökan via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Vid frågor

Har du frågor kring riktlinjer för antagning, om urvalskriterier eller om hur du ansöker om annan skola?

Har du frågor om hur du ansöker om fritidshemsplats?

Har du frågor som rör en specifik grundskola?

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Rådhuset Kungsgatan 25-29

451 81 

Uddevalla

Mer information

Ikon dokument/fil

Informationsbrev till vårdnadshavare inför höstterminen 2017

Information -placering i grundskola inför höstterminen 2017.pdf
Ikon dokument/fil

Behöver ditt barn plats på fritidshem 2017/2018?

Fritidsplats 2017 (2).pdf
Ikon dokument/fil

Behöver ditt barn särskild kost?

Särskild kost.pdf
Ikon dokument/fil

Information och ansökan om modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning.pdf
Ikon dokument/fil

Skolupptagningsområden Uddevalla kommun

Uddevalla_Skolupptagningsområde.pdf
Ikon dokument/fil

Skolupptagningsområden Uddevalla tätort

Centrum_Skolupptagningsområde.pdf
Ikon dokument/fil

Guide över Uddevallas grundskolor

Webbkatalog2.pdf
Ikon dokument/fil

Brev till vårdnadshavare Forshällaskolan

Forshällainformation inför åk 7 ht 2017 170103.pdf
Ikon dokument/fil

Brev till vårdnadshavare Unnerödsskolan

Brev till vårdnadshavare inför läsåret 2017 Un.pdf
Ikon dokument/fil

Informationsbrev till vårdnadshavare med barn som ej gått förskoleklass

Årskurs 1 Skolplacering inför höstterminen 2017.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00