Val av skola, skolplacering

barn i skolan

Skolplacering läsåret 2019/2020

Här hittar du information om skolplacering inför läsåret 2019/2020. Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen.

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller sex år.
  • Elever som ska börja skolår 6 eller 7 och där nästkommande årskurs inte finns på enheten.

Önskemål om annan skola

Från och med i början av mars har du som vårdnadshavare möjlighet att lämna önskemål om annan skola.

Rektorerna hanterar ansökningar om byte av skola fortlöpande under läsåret.

Söka fritidsplats

Om ditt barn kommer att behöva plats på fritidshem före eller efter skoltid måste du göra en ansökan. Det är först när du fått placeringsmeddelandet som du ansöker om fritidshemsplats, men ansök gärna innan sista april. Du gör ansökan via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Vid frågor

Har du frågor kring riktlinjer för antagning, om urvalskriterier eller om hur du ansöker om annan skola?

Har du frågor om hur du ansöker om fritidshemsplats?

Har du frågor som rör en specifik grundskola?

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Södra Hamngatan 13

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00