Val av skola, skolplacering

barn i skolan

Skolplacering läsåret 2018/2019

Är du vårdnadshavare till ett barn som är folkbokförd i Uddevalla och som ska börja i förskoleklass eller år 7 till hösten 2018?

Skolplaceringsinformationen gäller:

  • Barn som fyller sex år.
  • Elever som ska börja skolår 6 eller 7 och där nästkommande årskurs inte finns på enheten.

Aktuellt

Nu är e-tjänsten för att önska annan skolplacering stängd.

Ansökningar om annan skola bearbetas under februari.I slutet av februari/början av mars kommer beslut om slutlig skolplacering att skickas hem med brev. Det är skolan som har antagit ditt barn som skickar ut placeringsbeslut. Besked om att önskad plats inte har kunnat erbjudas skickas inte ut.

Om ditt barn inte fått den skolplacering du önskat så kommer det finnas möjlighet att önska byte via e-tjänsten från och med den 1 maj.

Söka fritidsplats

Om ditt barn kommer att behöva plats på fritidshem före eller efter skoltid måste du göra en ansökan. Du gör ansökan via Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare när du fått ditt besked om skolplacering.

Vid frågor

Har du frågor kring riktlinjer för antagning, om urvalskriterier eller om hur du ansöker om annan skola?

Har du frågor om hur du ansöker om fritidshemsplats?

Har du frågor som rör en specifik grundskola?

Sidan uppdateras kontinuerligt under skolplaceringsprocessen.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Rådhuset Kungsgatan 25-29

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00