Val av skola, skolplacering

barn i skolan

Kommunen har en skyldighet att organisera sin grundskoleverksamhet så att eleverna har möjlighet att ta sig till sin skola på ett bra sätt. När en skola inte har en möjlighet att ta emot alla elever som ansöker om plats måste kommunen ha regler för hur anvisning av skola ska ske. Kommunen kan enbart anvisa en kommunal skola. Fristående skolor svarar själva för antagningen och för hur många elever de kan ta in.

Inför läsåret 2018/2019 innebär det att det finns upptagningsområden för samtliga kommunala skolor i Uddevalla. Elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 anvisas skola utifrån i vilket upptagningsområde eleven är folkbokförd. För elever som går i årskurs 5 eller 6 på en skola där nästkommande årskurs inte finns så anvisas samtliga elever i en klass samma skola inför årskurs 6 eller 7.

Vårdnadshavarna har möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade. Önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt skollagen i mån av plats på önskad skola.

Alla vårdnadshavare och elever i Uddevalla kommun får förslag om skolplacering och ges möjlighet att lämna önskemål om annan skolplacering vid följande tillfällen:

  • Inför start i förskoleklass
  • Inför start av skolår 1 om eleven inte gått i förskoleklass
  • När nästkommande skolår inte finns på den skola där eleven går
  • Inför starten av skolår 7
  • Vid inflyttning till kommunen

Relativ närhet/"närhetsprincipen" enligt skollagen: Skollagen ger inte en vårdnadshavare rätt att kräva en viss skola för sitt barn. En elevs önskemål om skola får inte medföra att en annan elev inte kan gå i en skola nära hemmet eller inte får en acceptabel skolväg.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Grundskolan,

Grundskolan@uddevalla.se

Rådhuset Kungsgatan 25-29

451 81 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00